×

Zikavirus

Siden starten af 2016 er der forekommet et stort udbrud af Zikavirus-infektion i Syd- og Mellemamerika. Udbruddet har siden spredt sig til det sydlige USA. Infektionen er sædvanligvis mild, og 80 procent får ingen symptomer, men den kan være et problem hos gravide.

Zikavirus har været kendt i Afrika og Asien siden 1947. Her er smitten langt mindre udbredt, selvom enkelte tilfælde jævnligt forekommer.

Der er videnskabelig konsensus om, at infektion med Zikavirus hos gravide kan forårsage mikroencefali og andre misdannelser i centralnervesystemet hos fostre og nyfødte, men man ved ikke præcis hvor stor risikoen er.

Gravide og kvinder, der aktuelt påtænker at blive det, anbefales derfor at udskyde ikke-nødvendige rejser til områder med udbrud af Zikavirus.

Ligeledes er der enighed om, at infektion med Zikavirus kan forårsage nervesygdommen Guillain-Barré syndrom.

Råd til gravide og par, der planlægger graviditet

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at:

 • Gravide og kvinder, der aktuelt påtænker at blive gravide, udskyder ikke-nødvendige rejser til de berørte områder indtil efter graviditeten (for liste over udbrudsområder se Statens Serum Instituts side om Zikavirus)

 • Hvis rejsen ikke kan udskydes, skal gravide være særligt omhyggelige med at beskytte sig mod myggestik (for rejseråd til gravide, se Statens Serum Instituts side om beskyttelse af gravide rejsende)

 • Gravide, som har rejst i de berørte områder under deres graviditet, skal informere deres læge og jordemoder om opholdet.

 • Kvinder, der har rejst i de berørte områder, og som planlægger graviditet, opfordres til at vente to måneder efter hjemkomst med at blive gravide.

 • Mænd, der kommer hjem fra områder med udbrud af Zikavirus, og som har en partner, der er gravid, anbefales at anvende kondom i resten af graviditeten.

 • For mænd, hvis kvindelige partner er i den fertile alder, men ikke kendt gravid, anbefales det, at parret bruger prævention (af en hvilken som helst art) i seks måneder, uanset om manden har eller har haft symptomer på infektion med Zikavirus eller ej.

I Danmark frarådes gravide kvinder aktuelt ikke fra at rejse til lande i Afrika og Asien, hvor zikavirus har forekommet i mange år. Det er ikke ensbetydende med, at risikoen for at blive smittet med zikavirus ikke er til stede. Risikoen vurderes dog ikke at være øget i forhold til de sidste mange årtier. Anbefalinger fra andre lande og internationale sundhedsorganisationer kan på dette punkt afvige fra hinanden afhængig af den lokale vurdering af situationen.

Råd til rejsende: hvordan du undgår at blive smittet med Zikavirus

Der findes ingen vaccine og ingen behandling mod Zikavirus. Beskyttelse mod myggestik er derfor den vigtigste forebyggelse af smitte. 

I modsætning til malariamyg, så stikker myggen, som spreder Zikavirus, også om dagen. Rejsende i de berørte områder og særligt gravide samt rejsende med nedsat immunforsvar eller kronikere skal være omhyggelige med at beskytte sig mod myggestik ved at:

 • Have en dækkende påklædning med lange ærmer, lange bukser og sokker.
 • Bruge myggemidler, sove under myggenet og evt. sprøjte boligen med insektmiddel.
 • Myggemidler bør benyttes også om dagen, og indsmøring gentages, hvis man sveder.

Se desuden Statens Serum Instituts side om generelle rejseråd

Værd at vide om Zikavirus

 • Zikavirus forekommer ikke naturligt i Danmark, og der er ikke risiko for en epidemi i Danmark. 
 • Zikavirus overføres med stik fra myggen Aedes, som er udbredt over store dele af kloden, primært i tropiske og subtropiske områder. 
 • Det er vigtigt at understrege, at smitten generelt ikke overføres fra menneske til menneske. Der har dog været rapporteret få tilfælde af seksuel smitte. 
 • Op mod 80 % af personer, der er inficeret med Zikavirus, oplever ingen symptomer.
 • Zikavirus forårsager mild sygdom med feber, der kan være ledsaget af udslæt, muskel- og ledsmerter, hovedpine og øjenbetændelse. 
 • Der er ingen behandling for infektionen, men den går over af sig selv efter 4-7 dage. 
 • Inkubationstiden (tiden, der går fra man bliver smittet, til man får symptomer) kan være op til to uger, men er sædvanligvis kortere. 

For en opdateret oversigt over hvilke lande, der er berørte, se Statens Serum Instituts side om udbrud af zikavirus.

Læs mere på det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrols hjemmeside.

Information til sundhedspersonale

Retningslinjer for sundhedspersonale om håndtering af infektion med Zikavirus (22. november 2016)

Opdateret 22. november 2016