×

Vejledning om MRSA

Det overordnede formål med Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA er at fastholde en lav forekomst af sygdom forårsaget af den resistente stafylokokbakterie Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA).

Vejledningen fokuserer på sundhedsvæsenets indsats i forhold til at begrænse sygdom og spredning af MRSA på hospitaler, på plejehjem og andre steder, hvor syge og svækkede personer opholder sig. Det skyldes, at personer, der i forvejen er syge eller svækkede, er i størst risiko for at få alvorlig sygdom forårsaget af MRSA.

Målgruppe for vejledningen

Vejledningen henvender sig til ledelse og personale inden for hele sundheds- og plejeområdet, dvs. hospitaler, herunder privathospitaler, plejesektor, kommunal sundhedstjeneste samt klinikker uden for hospitaler, herunder alment og andre praktiserende speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter etc. Vejledningen beskriver ansvarsfordelingen mellem den behandlende læge, de klinisk mikrobiologiske afdelinger, de infektionshygiejniske enheder, MRSA-enhederne, Statens Serum Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed, m.fl. 

Udgangspunktet for vejledningen er, at personer med MRSA har samme krav på sundhedsydelser som alle andre. De har ret til at blive indlagt på en hvilken som helst hospitalsafdeling, som kan behandle deres grundlidelse, og de har ret til at deltage i sociale aktiviteter, genoptræning m.m. på plejehjem og lignende steder.

Det er således først og fremmest personalet, der gennem hygiejniske forholdsregler skal forebygge spredning.

Vejledningens hovedpunkter

  • Kriterierne for anmeldelse af MRSA
  • Risikosituationerne for MRSA
  • Undersøgelse for MRSA
  • Behandling af MRSA-positive
  • Opfølgning efter behandling
  • Særlige regler for sundhedspersonale
  • Særlige regler for behandling af husdyr-MRSA
  • Behandling af MRSA hos nyfødte
  • Infektionshygiejniske retningslinjer

Håndtering af MRSA hos migranter

Håndtering af MRSA hos migranter, 2. udgave (18. februar 2016)

Andre links

Hygiejnebilag, Statens Serum Institut

Opdateret 7. februar 2017