×

Hepatitis B vaccination af børn

Hepatitis B hos børn i daginstitutioner

Smitte med hepatitis B i daginstitutioner i Danmark sker sjældent, men enkelte tilfælde har været  beskrevet. Hvis embedslægen ved, at der går et barn med hepatitis B, tilbydes børn og ansatte vaccination.

Hepatitis B som en del af børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsen finder på nuværende tidspunkt, at der ikke er tilstrækkeligt belæg for at anbefale, at vaccination mod hepatitis B indføres som en del af det danske børnevaccinationsprogram. Der er aktuelt intet smittetryk af hepatitis B i Danmark, som nødvendiggør skift til massevaccination i barnealderen.

I stedet foreslår Sundhedsstyrelsen at styrke den nuværende strategi for forebyggelse af hepatitis B. Dette kan ske ved systematisk undersøgelse og vaccination af grupper i samfundet, der er i risiko for hepatitis B, samt gennem rådgivning om forebyggelse.

Sundhedsstyrelsen ønsker således en bedre gennemslagskraft af de eksisterende anbefalinger i vejledningen om forebyggelse mod viral hepatitis fra 2013 (Hepatitisvejledningen)

Information om smitte og vaccination

Se Sundhedsstyrelsens indstilling her

Information om hepatitis B hos børn i daginstitutioner

MTV-rapport - Indførelse af hepatitis B vaccination i børnevaccinations-programmet 

Opdateret 11. maj 2016