×

Smitsomme sygdomme

Smitsomme sygdomme indbefatter blandt andet hiv/aids, MRSA og influenza.

Menneskemylder på butiksstrøg

Sundhedsstyrelsens opgaver i forhold til smitsomme sygdomme:

 • Overvåge epidemier, udbrud og enkelt tilfælde for at sikre at så få som muligt blive syge.
 • Give faglig rådgivning til f.eks. forskellige myndigheder og institutioner.
 • Oplyse befolkningen om, hvordan de skal forholde sig. 
 • Udarbejde retningslinier for bekæmpelse af smitsomme sygdomme
 • Desuden overvåge og rådgive om børnevaccinationsprogrammet.

Arbejdet udføres i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerheds embedslægeinstitutioner, som har en række opgaver og er koordinerende i den lokale indsats i forbindelse med epidemier. Statens Serum Institut er faglig rådgiver for Sundhedsstyrelsen.

Hvem har ansvaret?

Når børn eller voksne bliver syge af en smitsom sygdom vil forskellige instanser være inddraget:

 • Sygehus
 • Praktiserende læger
 • Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning
 • Statens Serum Institut
 • Den kommunale sundhedstjeneste
 • Fødevareregionen  

Anmeldelsespligtige sygdomme

En del smitsomme sygdomme bliver anmeldt til embedslægerne, som skal søge at hindre at flere bliver smittet. 

Andre sygdomme skal ikke anmeldes og bliver håndteret af de praktiserende læger og den kommunale sundhedstjeneste.

Se iøvrigt under: Anmeldelse af smitsomme sygdomme

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme ("Epidemiloven") LBK nr. 814 af 27.08.2009

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme 14.04.2000

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme Bek nr. 1102 af 20.09.2007

Vejledninger

Vejledning om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme 14.04.2000

Vejledning af 27. juni 2002 om sygehusvæsenets beredskab - i forbindelse med et større antal patienter med risiko for smitsomme og andre overførbare sygdomme

Vejledning for diagnose og behandling af seksuelt overførbare sygdomme Vejl nr. 11053 af 01.04.1999 

Andre vigtige links

ECDCs (EUs kontor for overvågning af smitsomme sygdomme) hjemmeside

Læs mere

Opdateret 25. maj 2016