×

Nationale Screenings­programmer

Screening er et tilbud til befolkningen, der har til formål at diagnosticere forstadier til en sygdom eller selve sygdommen tidligst muligt med henblik på behandling.

Screening har til formål at identificere personer, hvis risiko for at have eller udvikle en bestemt tilstand er så stor, at der bør tilbydes relevant forebyggelse, undersøgelse og/eller behandling. Ved at påvise tilstande, før de udvikler sig til symptomatisk og betydende sygdom, kan man ofte iværksætte forebyggende tiltag, så personen helt undgår, at sygdommen udvikler sig, eller man kan tilbyde mere skånsom behandling, så følgerne af sygdommen bliver mindre alvorlige.

Befolkningsrettet screening medfører, at der tilbydes undersøgelser af store befolkningsgrupper, der som udgangspunkt er raske. Når nationale screeningsprogrammer overvejes indført eller ændret, må det vurderes, om fordelene opvejer ulemperne. Det grundlæggende i en sådan afvejning bliver, om de gavnlige virkninger af screening opvejer de mulige fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger for de berørte, såvel som økonomiske og sociale konsekvenser for samfundet som helhed.

Der er sket en stor udvikling inden for sundhedsvæsenet, og i dag stiller vi betydelige krav, både til de test vi anvender til screening samt til den efterfølgende videre udredning og behandling. Der er samtidig en stigende erkendelse af både de biologiske, psykologiske, sociale og etiske aspekter ved screeningsprogrammer, herunder skadevirkninger ved sygeliggørelse og overbehandling.

Sundhedsstyrelsens opdaterede i efteråret 2014 de hidtidige anbefalinger for nationale screeningsprogrammer med henblik på at have tidssvarende, klare retningslinjer, hvad enten det drejer sig om indførelse af, ændringer i eller afvikling af screeningsprogrammer.

Udgivelse

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. nationale screeningsprogrammer

Opdateret 20. juni 2016