×

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri

Baggrund

Der er i dag en række store udfordringer på psykiatriområdet, som kræver en langsigtet og målrettet indsats. Udfordringerne er blandt andet overdødelighed, uensartet kvalitet i udredning og behandling, høj grad af anvendelse af tvangsforanstaltninger og manglende sammenhæng mellem kommunal og regional indsats.

Mennesker med psykiske lidelser skal have professionel forebyggende og behandlende indsats af høj faglig standard med samme muligheder, respekt og rettigheder som somatiske patienter

Sundhedsstyrelsen ønsker at sikre et vedvarende fokus på udviklingen og prioriteringen af det psykiatriske område, både fremme af mental sundhed og forebyggelse og behandling af psykisk sygdom.

Derfor nedsætter Sundhedsstyrelsen et udvalg, der skal yde bred faglig rådgivning til styrelsen vedrørende indsatsen for mennesker med psykiske lidelser og mennesker i risiko for at udvikle psykiske lidelser.

Formål

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri har til opgave løbende at yde bred faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen vedrrende den samlede sundhedsfaglige indsats for mennesker med psykiske  lidelser. Formålet er at medvirke til en hensigtsmæssig udvikling og en stadig forbedring af kvaliteten på området.

Kommissorium, medlemmer og habilitet

Kommissorium for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri (opdateret 14. juli 2016)

Medlemmer af Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri (opdateret 14. juli 2016)

Habilitetserklæringer for medlemmer af Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri

Referater

Referat af møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri (5. møde) 6. juni 2016

Referat af møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri (4. møde) 14. september 2015

Referat af møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri (3. møde) 13. april 2015Opdateret 9. september 2016