×

Uddannelse af sundhedspersonel inden for psykiatrien

Psykiater samt børne- og ungdomspsykiater

Det er sundhedsstyrelsen, der efter vurdering af uddannelsesforløbet etc. giver en læge ret til at kalde sig psykiater eller børne- og ungdomspsykiater. Der er i begge tilfælde tale om læger med en særlig speciallægeuddannelse inden for deres felt.

Psykolog

En psykolog har en universitetsuddannelse og kan efter praktisk efteruddannelse opnå autorisation som psykolog. Autorisation gives af Psykolognævnet, der desuden fungerer som tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer.

Sygeplejerske

For sygeplejersker findes en videreuddannelse i psykiatri.

Bekendtgørelse om specialuddannelsen af sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje: BEK nr. 1083 af 30.06.2016

Opdateret 14. november 2016