×

Tvangs­foranstaltninger i psykiatrien

Psykiatriloven (lov om anvendelse af tvang i psykiatrien) fastsætter regler om patienters rettigheder i forbindelse med anvendelse af tvang på psykiatriske afdelinger.

Sundhedsstyrelsen rådgiver myndigheder og sygehuse om formålet med og anvendelse af det regelsæt, der er udstedt i medfør af psykiatriloven.

Lovgivning

Bekendtgørelse nr. 1160 af 29. september 2015 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (psykiatriloven)

Bekendtgørelse nr. 1338 af 2. december 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse nr. 1340 af 2. december 2010 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser

Bekendtgørelse nr. 1343 af 2. december 2010 om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse nr. 1339 af 2. december 2010 om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn

Bekendtgørelse nr. 1341 af 2. december 2010 om patientrådgivere

Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. september 2015 om samtaler efter ophør af en tvangsforanstaltning på psykiatriske afdelinger

Vejledning nr. 9798 af den 16. august 2016 om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Vejledning nr. 9778 af den 2. august 2016 om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger)

Se også

Sundhedsstyrelsen har i brev af 9. juli 2008 på konkret foranledning vurderet forhold ved anvendelse af tvangsforanstaltninger

Links

Psykisk sygdom generelt

Psykisk syge kriminelle

Rapporter

Juli 2015 - juni 2016

Monitorering af tvang i psykiatrien - opgørelse for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016

Bilag 1: Notat til monitoreringen af tvang i psykiatrien

Bilag 2: Oversigt over tvangsformer

Bilag 3: Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien

Bilag 4: Baggrundstabeller

Januar - december 2015

Monitorering af tvang i psykiatrien - opgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2015

Bilag 1: Notat til Sundhedsstyrelsens kommentering af monitoreringen af tvangpsykiatrien

Bilag 2: Oversigt over tvangsformer

Bilag 3: Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien

Bilag 4: Baggrundsoplysninger

Januar - juni 2015

Monitorering af tvang i psykiatrien - halvårsopgørelse 2015

2014

Monitorering af tvang i psykiatrien - årsopgørelse 2014

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien (pdf)

Bilag 2. Oversigt over tvangsformer (pdf)

Bilag 3. Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien (pdf)

Bilag 4. Baggrundstabeller til monitoreringen af tvang i psykiatrien (pdf)

1999-2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien 2009

Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008

Anvendelse af tvang i psykiatrien 2007

Anvendelse af tvang i psykiatrien 2006

Anvendelse af tvang i psykiatrien 2005

Anvendelse af tvang i psykiatrien 2004

Anvendelse af tvang i psykiatrien 2003

Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002

Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001

Anvendelse af tvang i psykiatrien 2000

Anvendelse af tvang i psykiatrien 1999

Udredning om tvangsforanstaltninger i psykiatrien, 2009

Pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom, 2009

Opdateret 7. november 2016