×

Depression

Ved depression ses typisk et forsænket stemningsleje, hvor både energien og aktivitetsniveauet er nedsat. Koncentrationsevnen kan være svækket, og der kan være uoverkommelighedsfølelse, træthed, selvbebrejdelser, skyldfølelse samt fx døgnvariation, hvor tilstanden er værst om morgenen.

Forekomst

Tre procent af den danske befolkning eller ca. 150.000 danskere lider af depression. Depression er forbundet med betydelige samfundsmæssige omkostninger, og WHO anser på verdensplan depression for at være den fjerde mest alvorlige sygdom målt i tabte sygdomsjusterede leveår.  

Link

Borgerfolder om depression - fakta og forebyggelse 2005

www.psykiatrifonden.dk

Se desuden

Opdateret 4. november 2016