×

Psykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og symptomer hos børn og unge i alderen op til ca. 18 år. Det foregår i samarbejde med barnet eller den unges familie og netværk.

Behandlingsmetoderne omfatter psykoterapi, skoleundervisning, medicinsk behandling samt rådgivning af forældre og netværk.

Udviklingen i den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed (2007-2010)

Udviklingen i den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed (2008)

Udviklingen i den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed (2007)

Udviklingen i den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed (2006) samt bilag 1

Udviklingen i den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed (2005)

Udviklingen i den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed (2004)

Børne- og ungdomspsykiatrisk virksomhed - den fremtidige tilrettelæggelse (2001

PsykiatriFondens hjemmeside om børne- og ungepsykiatri

Retspsykiatri

Retslige forhold i forbindelse med psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser hidrører under retspsykiatrien. Det omhandler fx retslige forhold for indlagte patienter i relation til psykiatriloven, strafferetslige forhold vedrørende straffeansvar og straffefrihed i henhold til straffeloven, civilretslige forhold i henhold til myndighedsloven, arveloven, ægteskabslove, loven om svangerskabsafbrydelse samt loven om sterilisation og kastration.

Børne- og ungdomsretspsykiatriske undersøgelser kan fx være undersøgelse af sigtede og - i henhold til serviceloven - undersøgelse af børn for psykiske forstyrrelse uden forældrenes samtykke.