×

Den 8. internationale stigmakonference

Landsindsatsen EN AF OS og World Psychiatric Association’s Stigma Section inviterer til den næste internationale stigmakonference, der afholdes i København 20.-22. september 2017.

Sundhedsstyrelsen udgør sammen med Psykiatrinetværket, Danske Regioner, Trygfonden, Socialstyrelsen, Psykiatrifonden, KL og Komiteen for Sundhedsoplysning partnerskabet bag EN AF OS.

Stigma og diskrimination relateret til psykisk sygdom er en betydelig årsag til eksklusion fra uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og det sociale liv, og er omkostningsfuldt for den enkelte og samfundet som helhed. Det er derfor nødvendigt at fremme inklusion og forebyggelse. 

Adskillige lande har igangsat afstigmatiseringsprojekter, og opmærksomheden på forskning i stigmatisering og afstigmatisering er stigende. Der ses et stort potentiale i at lære fra hinanden, om hvad der virker, og hvad der ikke gør.

På konferencen vil både forskere, praktikere, politikere, brugere og pårørende mm. deltage for at vidensdele og inspirere hinanden. Målet er at skabe et overblik over forskning, kampagner og andre initiativer rettet mod at afhjælpe stigma, samt at give en dybere forståelse for effektive metoder til at identificere og udfordre viden, holdninger og adfærd, der skaber barrierer hos den enkelte og samfundet som helhed.

Konferencen er relevant for professionelle, forskere, anti-stigma aktivister, politikere, mennesker, der selv har erfaring med psykisk sygdom, såvel som andre med en speciel interesse i emnet.

På hjemmesiden www.againststigma2017.com er der åbent for registrering og indsendelse af abstracts, ligesom der kan findes videre informationer om arrangementet.

Oprettet 14. december 2016