×

Afstigmatisering af psykiske sygdomme

Der har i de senere år været peget på behovet for afstigmatisering af psykiske sygdomme og for at øge tolerance, åbenhed og inklusion i samfundet for mennesker med psykisk sygdom. En afstigmatiserings-indsats indgår blandt andet i Sundhedsstyrelsens nationale strategi på psykiatriområdet (2009), regeringens handlingsplan for psykiatrien (2009), regionernes psykiatriudspil (2009), KL’s debatoplæg (2009), satspuljeaftalen for 2010 og Det sociale topmøde (2010). Desuden er der internationale erfaringer vedrørende afstigmatisering, eksempelvis den engelske kampagne ’Time to change’.

En samlet fælles indsats for at øge tolerance, åbenhed og inklusion i samfundet i forhold til mennesker med psykisk sygdom er etableret. Bag den ’fælles indsats’ står: Det Sociale Netværk, PsykiatriFonden, Trygfonden, regionerne, Danske Regioner, KL, Socialministeriet, og Sundhedsstyrelsen. Den fælles indsats blev indledt i 2010 og er planlagt at fortsætte mindst fem år frem. Parterne bag den fælles indsats udgør samtidig en styregruppe for indsatsen, ligesom der er nedsat en følgegruppe, der består af en bredere kreds af relevante aktører.

Formålet med at lave en fælles indsats er at fremme en mere positiv indstilling til psykisk sygdom og mennesker med psykisk sygdom. Der skal gøres op med myter, tabuer, diskrimination og fordomme som er væsentlige barrierer for, at mennesker, der i deres livsforløb berøres af psykisk sygdom, kan få et liv som andre borgere.

Det er desuden et centralt ønske at kunne medvirke til skabelse af sproglige fornyelser, således at de myter og fordomme, som måtte forbundet med eksisterende begreber og sprogbrug om psykiske sygdomme, kan erstattes af nye og fælles begreber med mere positiv og inkluderende forståelse. Ligeledes ønskes der et øget vidensniveau til imødegåelse af en udbredt hierakisk opfattelse af psykiske sygdomme med heraf tilknyttede fordomme og myter.

Formålet skal nås dels gennem en række centrale, nationale initiativer og dels gennem regionale og mere målrettede lokale initiativer.

Udbudsmateriale

Udbudsbekendtgørelse

Kravsspecifikation

Kontraktparadigme

Spørgsmål og svar 

Links

Projektbeskrivelse

Kompendium

Rapporten "Stigma og psykiske lidelser"

www.time-to-change.org.uk

www.afstigmatisering.dk

Kontakt

Sygehuse & Beredskab

Axel Heides Gade 1
2300 København S

Telefon 72 22 74 00
E-mail syb@sst.dk


 

Oprettet 3. marts 2011, Opdateret 17. januar 2012