×

Patienters retsstilling

patient sidder og får vist informationsmateriale

Sundhedslovens regler om patienters retsstilling skal sikre den enkelte patients retssikkerhed i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje inden for sundhedsvæsenet.

Patienters retsstilling

Formålet med Sundhedslovens regler om patienters retsstilling er at sikre, at patienters integritet og selvbestemmelsesret respekteres.

Loven skal sikre den enkelte patients retssikkerhed i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje inden for sundhedsvæsnet.

Patienterstatningen

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning.

Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner.

Ordningen dækker også lægemiddelskader.

Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven.

Det er gratis at anmelde en sag.

Patienterstatningen.dk

Organdonation og transplantation

Sundhedsstyrelsen varetager den løbende overvågning af området og varetager den centrale oplysningsindsats om organdonation: Organdonation og transplantation

Generel lovgivning

Sundhedsloven afsnit 3

Vejledning nr. 9154 af 22. februar 2007 om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv.

Vejledning nr. 10409 af 20. december 2007 om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger

Præcisering af Vejledning af 31. august 2005 om kriterier for levende- og dødfødsel mv. sikres: Om "fornøden omsorg"

Læs mere

Sundhedsministeriet om patienters retsstilling

Opdateret 30. september 2016