×

Patientinformation og patienters rettigheder

far, mor og barn - eller læge, der ser på mor og barn

Ventetider

Ventetider og sygehusstatistik kan ses på eSundhed.

Ventetider giver mulighed for at se ventetider for udvalgte behandlinger og undersøgelser på offentlige sygehuse. Det gælder også hos praktiserende speciallæger og på de privathospitaler, hvor der er indgået aftaler vedrørende reglen om en-måneds-fritvalg.

I pjecen fra Sundheds- og Ældreministeriet er der mere information om det frie sygehusvalg: Pjecen "Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus", Sundheds- og Ældreministeriet.

Alle ventetider er opgivet i hele uger. Det er sygehusafdelingernes skøn over den nuværende maksimale ventetid for patienter uden komplicerende forhold. 

Spørgsmål eller kommentarer kan sendes til venteinfo@ssi.dk

Danske Regioner om det udvidede frie sygehusvalg, sygehusvalg.dk

Speciallæger

Speciallæger med sygesikringsoverenskomst kan findes i Speciallægefortegnelsen på læger.dk

For at benytte Speciallægefortegnelsen skal du være logget på læger.dk. 

Vejledning

Vejledning om dækning af sygehusbehandling i andre EU- og EØS-lande


Opdateret 27. januar 2017