×

Palliativ indsats

Læge holder sine hænder om patients hånd

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for den palliative indsats tager udgangspunkt i WHO's anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for lindrende indsats til patienter med livstruende sygdom, såkaldt palliativ indsats.

Palliativ indsats er en helhedsorienteret indsats og omfatter fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige problemstillinger. Den palliative indsats bør, når der er behov for det, sættes i gang tidligt i patientforløbet og ikke først, når patienten vurderes til at være uhelbredelig syg.

Anbefalingerne for den palliative indsats dækker hele det palliative område og har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står overfor de problemer, som er forbundet med livstruende sygdom uafhængigt af, hvilken diagnose patienten har.

Da mange patienter med behov for lindrende indsats har kontakt til både sygehus, almen praksis og kommune, har det derfor stor betydning at de fagprofessionelle samarbejder, så patienter og pårørende oplever en sammenhængende indsats.

Anbefalinger og bedste praksis

Anbefalinger for den palliative indsats, Sundhedsstyrelsen 2011

Ændringer af ’Anbefalinger for den palliative indsats’ efter høringsproces

Katalog over bedste praksis for palliative indsatser, Sundhedsstyrelsen 2012

Tal og fakta om hospicer og palliative teams

Tal og fakta hos Palliativt Videnscenter

Palliativguiden hos Palliativt Videnscenter

Dansk Palliativ Database 

Dansk Palliativ Database (DPD) registrerer alle patienter, der henvises til specialiserede palliative enheder.

Læs mere

Opdateret 21. november 2016