×

Astma og allergi


Læs om symptomer, gode råd med videre.

Hvad er astma?

Astma er en kronisk sygdom, hvor der er en betændelseslignende tilstand i lungerne.

Sygdommen giver hævede slimhinder og slim i luftvejene.

Kend dit vejr, før det tager pusten fra dig

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet det såkaldte peak flow meter materiale. Materialet lærer astmapatienter,  i samarbejde med deres læge, at kontrollere og dermed forebygge astma. På denne måde indgår patienten som aktiv part i behandlingen.

Materialet kan bruges til voksne og børn fra ca. 7 års alderen og består blandt andet af en  instruktionsvideo. Videoen, som kun er til lån, varer cirka 10 minutter og viser, hvordan personer i forskellige aldersgrupper, måler deres peak flow og bruger deres behandlingsplan. Udover videoen er der en instruktionspjece til lægen samt  flowchart med nomogram.

Materialet udleveres via lægen.

Udgivelser

Uddannelse i at leve med astma og selvstyring af behandling (2003)

Hjemmesiden Astma Allergi i skolen

Astma-Allergi i skolen

På hjemmesiden Astma-allergiiskolen.dk giver Sundhedsstyrelsen og Astma-Allergi Danmark gode råd om, hvordan skoler kan hjælpe elever med astma og allergisk sygdom.

Hjemmesiden er bygget op som en virtuel skole, hvorfra man kan klikke sig ind i de forskellige rum i skolen, for eksempel klasselokale, gymnastiksal og skolegården. Samtidig viser hjemmesiden de områder, hvor man kan sætte ind for at sikre bedre forhold for børn med astma og allergi. De fleste steder er det kun ganske små ændringer, der skal til.

Opdateret 2. juni 2015