×

Pakkeforløb på kræftområdet

Pakkeforløb tilbyder patienter med begrundet mistanke om kræft og patienter med kræft den bedst mulige udredning og behandling uden unødig ventetid.

Pakkeforløbene blev indført af regeringen og Danske Regioner i efteråret 2007 og har til formål at forbedre patienternes prognose, bedre livskvaliteten og mindske utrygheden ved ventetid uden kendt årsag.

Et pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte begivenheder er lagt til rette med faste krav til tidspunkter og indhold, og som i udgangspunktet følger et på forhånd booket forløb. Pakkeforløbene omfatter hele forløbet fra begrundet mistanke om kræftsygdom, gennem udredning, diagnose, behandling og efterbehandling.

Pakkeforløbene beskriver de nødvendige undersøgelser og behandlinger og rummer derudover også oplysninger om, hvor lang tid der må gå med såkaldt fagligt begrundede forløbstider til undersøgelser eller anden udredning for en standardpatient. Pakkeforløbene beskriver desuden, hvor sundhedspersoner undervejs i forløbet skal give information til patienterne, og beskriver de målepunkter, der skal gøre det muligt at monitorere, om pakkeforløbene fungerer efter hensigten.

Reglerne om maksimale ventetider for patienter med livstruende sygdomme (bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015) gælder stadig for kræftpatienterne, så forløbstiderne er ikke en ny rettighed, men patienter og patientvejledere kan bruge dem som rettesnor for tidsforløbet fra henvisning til pakkeforløb til behandlingen indledes.

Det kliniske indhold i de enkelte pakkeforløb er udarbejdet af multidisciplinære kliniske arbejdsgrupper, hvori også klinikere fra alle 5 regioner er repræsenteret. Pakkeforløbene er baseret på de eksisterende og senest opdaterede kliniske retningslinjer.

Om pakkeforløb

Akut handling og klar besked - generelle rammer for indførelse af pakkeforløb

Notater

Notat om forløbstid i pakkeforløb

Notat om sammenhængen mellem kliniske retningslinier og patientforløb

Notat om rehabilitering og palliation mm. 

Notat om komorbiditet

Øvrigt materiale

Rehabilitering for kræftpatienter i pakkeforløb

Vurderingsskema komorbiditet

Esundhed.dk: Monitorering af pakkeforløb på kræftområdet

Politisk grundlag

Aftale om gennemførelse af målsætningen om akut behandling og klar besked til kræftpatienter

In English

For information about integrated cancer pathways in English

Opdateret 8. september 2016