xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kræftpakkeforløb

Et kræftpakkeforløb er et samlet tilrettelagt forløb af undersøgelser, behandling og opfølgning. Formålet med kræftpakkeforløbene er at øge og sikre kvaliteten af patientforløbet, herunder at patienterne får hurtig vished om diagnosen og undgår unødvendig ventetid.

Eksempel pået kræftpakkeforløb. Se detaljer i forløbet i vores patientpjecer.

Kræftpakkeforløbene er standardiserede beskrivelser af patienternes forløb fra mistanke om sygdom over udredning, behandling og opfølgning samt rehabilitering og palliation (lindring ved livstruende sygdom) med anbefalede forløbstider for udvalgte elementer i standardforløbet.

Kræftpakkeforløbene er udarbejdet for en række udvalgte kræftsygdomme og skal sikre, at alle patienter modtager behandling af ensartet høj kvalitet uanset, hvor i landet de bor. Der findes 30 pakkeforløb, der dækker ca. 40 kræftsygdomme.

For de kræftpakkeforløb, som ikke er revideret i forbindelse med Kræftplan IV, beskriver opfølgningsprogrammerne rammerne for, hvordan patienter følges individuelt, efter behandlingen af kræftsygdommen er afsluttet.

Der er udarbejdet materiale om kræftpakkeforløbene til fagfolk, dvs. sundhedsprofessionelle og administratorer i både sygehus, kommune, almen praksis, speciallægepraksis samt til patienter og pårørende. Du kan finde materialerne på siderne herunder.

Oversigt over kræftpakkeforløb

Materiale til patienter og pårørende

Materiale til fagfolk

Revision af kræftpakkeforløb

Forløbstider og monitorering

Historisk overblik

Opdateret 21 JAN 2020