×

Ventetider for behandling

Information om ventetider

Lovgivningen om maksimale ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. på sygehus gør, at den enkelte region er ansvarlig for at tilbyde patienter med bopæl i regionen et behandlingstilbud indenfor nogle fastsatte maksimale ventetid enten i regionen selv, en anden region, på et privat sygehus eller et sygehus i udlandet.

Hvis dette ikke er muligt, er regionen forpligtet til at henvende sig til Sundhedsstyrelsen, der så skal forsøge at finde et tilbud til patienten i ind- eller udland inden for de fastsatte maksimale ventetider.

De maksimale ventetider er ikke en garanti for behandling inden for de maksimale ventetider, men beskriver en pligt for regionen og i sidste ende Sundhedsstyrelsen til at sikre, at alle behandlingstilbud nationalt og internationalt er afsøgt, så patienten, så vidt muligt, kan modtage behandling inden for fristen.

Vejledende ventetider på udvalgte behandlinger og operationer på offentlige sygehuse og privathospitaler

Opdateret 6. maj 2015