×

Kræftplan III

Med Kræftplan III på Finansloven 2011 blev det politisk besluttet at styrke indsatsen på kræftområdet.

Kræftplan III fokuserer primært på de dele af patientens forløb, som ligger før og efter udredning og behandling i sygehusregi og skal særligt føre til:

  • Hurtigere diagnostik ved mistanke om kræft samt styrkelse af den tidlige opsporing
  • Bedre efterforløb med et markant løft af rehabiliteringen og den palliative indsats
  • Øget overlevelse for danske kræftpatienter samt forbedring af livskvaliteten for patienterne både før, under og efter behandlingen

Sundhedsstyrelsen har haft følgende opgaver i forbindelse med Kræftplan III:

Links

Aftale om kræftplan III

Notat: Plan for implementering af reviderede pakkeforløb for kræft

Fælles udmøntningsplan for Kræftplan III

Katalog over bedste praksis for palliative indsatser, 2012

Styrket indsats på kræftområdet - et sundhedsfagligt oplæg - juni 2010

SUM's hjemmeside vedr. aftaletekst for Kræftplan III

Oprettet 21. august 2012, Opdateret 29. september 2015