×

Kræft

Der findes pakkeforløb, nationale planer og maksimale ventetider for kræftpatienter, og Sundhedsstyrelsen følger udviklingen på kræftområdet.

Behandling

Kræft omfatter en række sygdomme, der har forskellige forløb og prognose, rammer forskelligt i befolknings- og aldersgrupper, kræver forskellige former for diagnostik og behandling og - i den udstrækning vi har viden om det - har forskellige årsager.

Læs om antal kræfttilfælde i Danmark i Cancerregistret hos Sundhedsdatastyrelsen.

Forekomst af kræft stiger

Udviklingen i kræftforekomsten har været stigende i alle de år, der har været en systematisk registrering af forekomsten - også når der tages højde for, at vi er blevet flere ældre, og at de diagnostiske metoder er blevet bedre.

En tredjedel af alle danskere får kræft, flere hvis "almindelig" hudkræft medregnes. Lidt over 200.000 nulevende danskere har på et tidspunkt fået konstateret kræft.

Forebyggelse

Med vores nuværende viden om påvirkelige risikofaktorer kan mellem en tredjedel og halvdelen af alle kræfttilfælde i en ”vestlig befolkning” forebygges. De vigtigste risikofaktorer for udvikling af kræft er: rygning, uhensigtsmæssig kost, alkohol, fysisk inaktivitet og ultraviolet stråling.

Dødsårsag

Læs om hvilken andel kræftsygdomme udgør af samtlige dødsårsager i dødsårsagsregisteret hos Sundhedsdatastyrelsen.

Lovgivning

Bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Bekendtgørelse nr. 469 af 23. maj 2016 om ret til sygehusbehandling

Opdateret 30. maj 2016