×

Hjertesygdom

Sundhedsstyrelsen udsender statusrapporter og vejledninger til brug for tilrettelæggelse af indsatsen på hjerteområdet.

Par går hånd i hånd under himmel med skyer, der er ved at spredes af solen

Hjertesygdomme

Iskæmisk hjertesygdom er en af de hyppigste dødsårsager i Danmark. Men udvidelsen af behandlingskapaciteten, som er sket over de seneste 10-15 år, har været medvirkende til, at flere overlever deres hjertesygdom.

Sundhedsstyrelsen har fokus på, at alle hjertepatienter fortsat tilbydes den bedst mulige relevante behandling, og at rehabiliteringsindsatsen styrkes. Udviklingen på området følges derfor nøje af Sundhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsens Hjertefølgegruppe.

Der udsendes efter behov statusrapporter og vejledninger til brug for regionernes og kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen på hjerteområdet. 

Links

Hjerteforeningen

Dansk Cardiologisk Selskab

Hjertestartere (AED)

Se den færdige rapport og præsentationer fra konferencen.

Opdateret 2. juni 2015