×

Hjertesygdom

Par går hånd i hånd under himmel med skyer, der er ved at spredes af solen

Der er mange mennesker, som rammes af hjertekarsygdom i løbet af deres liv, og hjertesygdom er en af de hyppigste dødsårsager i Danmark. 

Sundhedsstyrelsen har fokus på, at alle hjertepatienter tilbydes den bedst mulige relevante behandling, og at rehabiliteringsindsatsen styrkes. Udviklingen på området følges derfor nøje af Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme og Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Der udsendes efter behov faglige anbefalinger for at almen praksis, regionerne og kommunerne kan tilrettelægge deres indsatser på hjerteområdet af en høj og ensartet kvalitet. Sundhedsstyrelsen følger også løbende hjerteområdet gennem registrering af indsatser. 

Links

Hjerteforeningen

Dansk Cardiologisk Selskab

Hjertestartere (AED)

Se den færdige rapport og præsentationer fra konferencen.


Opdateret 10. februar 2017