×

Rehabilitering

Mand med ryggen til i træningslokale holder bold bag nakken parat til kast

Sundhedsstyrelsen har en række initiativer i gang i forhold til rehabilitering af forskellige patientgrupper. Organiseringen og koordineringen af rehabiliteringsindsatserne på tværs af faggrupper og sektorer er væsentlig for den samlede kvalitet af rehabiliteringen. Udover de faglige anbefalinger indgår koordineringsaspektet derfor i flere af initiativerne.

Det gælder fx forløbsprogrammer for neurorehabilitering af børn og voksne med erhvervet hjerneskade, som Sundhedsstyrelsen gik i gang med i 2009.

Det gælder ligeledes for satspuljen for ”kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap”. Initiativer under denne pulje blev igangsat i 2009 af Sundhedsstyrelsen med henblik på udarbejdelse af et vejledningsmateriale.

Sundhedsstyrelsen udgav i 2009 en publikation om regionernes forebyggelsesopgaver, som beskriver nogle rehabiliteringsindsatser i sygehusregi.

Sundhedsstyrelsen udgav ligeledes i 2009 en rapport med anbefalinger om rehabilitering i pakkeforløbene på kræftområdet.

Rehabilitering indgår som fokusområde i "Styrket indsats på kræftområdet - et sundhedsfagligt oplæg", som udkom i juni 2010.

Links

Publikation "Regionernes forebyggelsesopgaver - en vejledning til Sundhedslovens §119, stk. 3"

Publikation "Rehabilitering for kræftpatienter i pakkeforløb

Publikation "Styrket indsats på kræftområdet - et sundhedsfagligt oplæg"

Opdateret 29. april 2014