×

Genoptræning og rehabilitering

Svømmetræning i bassin

Genoptræning

Genoptræning omfatter træning af kroppens funktioner og træning af aktiviteter, dvs. træning af funktionsnedsættelser i relation til fx bevægeapparatet, mentale funktioner, sanser m.fl. samt træning af aktivitetsbegrænsninger i relation til fx bevægelse og færden, omsorg for sig selv, kommunikation m.v.

Formålet med genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne, så det er muligt at vende tilbage til hverdagen på den bedst mulige måde.

Rehabilitering

Rehabilitering omfatter genoptræning og andre indsatser rettet mod patientens funktionsevne, herunder psykosociale indsatser, patientuddannelse, støttende og kompenserende indsatser m.fl., samt indsatser rettet mod uddannelse og beskæftigelse. Behandling kan indgå som en del af rehabiliteringen.

Sundhedsstyrelsen har en række initiativer i gang i forhold til genoptræning og rehabilitering af forskellige patientgrupper, blandt andet i form af faglige anbefalinger. Organisering og koordinering af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser på tværs af faggrupper og sektorer er endvidere væsentlige for den samlede kvalitet af rehabiliteringen. 

Ældre

Rehabilitering på ældreområdet

Links

Notat om øget faglighed i genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus 

Publikation "Regionernes forebyggelsesopgaver - en vejledning til Sundhedslovens §119, stk. 3"

Publikation "Rehabilitering for kræftpatienter i pakkeforløb

Publikation "Styrket indsats på kræftområdet - et sundhedsfagligt oplæg

Opdateret 24. november 2015