×

Udgivelser om tobak

Materialer vedr. tobak kan bestilles i trykt form hos schultzboghandel.dk

Pris: Kr. 0, dog betales gebyr og porto ved bestilling.

Hovedparten af Sundhedsstyrelsens udgivelser kan læses/downloades gratis.

Materialer og udgivelser

Den nationale sundhedsprofil 2013: rygning
Klik på "Sundhedsadfærd -> Rygning" i venstremenuen på siden.

Publikationsoversigt:

Tobak

Arabisk - Den lille rygestopguide

Dansk - Den lille rygestopguide

Engelsk - Den lille rygestopguide

Somali - Den lille rygestopguide

Tyrkisk - Den lille rygestopguide

Urdu - Den lille rygestopguide

Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende

Opdateret 22. juni 2016