xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Skiltning om salg af tobak og alkohol

Når du sælger tobak eller alkohol, er der en række krav, som du skal overholde. Her kan du læse om kravene og hente eller bestille skilte om detailsalg af tobak og alkohol.

Den, der erhvervsmæssigt sælger tobaksvarer, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter, e-cigaretter og alkohol i butikker og på internettet, har samtidig ansvaret for, at de ikke sælges til mindreårige i deres butikker, restaurationer, kiosker mv. 

Det er også dit ansvar som indehaver, at dine medarbejdere ikke sælger til mindreårige. Det er ikke tilladt at sælge: 

Tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter til unge under 18 år 
E-cigaretter og genopfyldningsbeholdere (e-æske) med eller uden nikotin til unge
   under 18 år
Alkohol på 16,5 % eller derover til unge under 18 år 
Alkohol under 16,5 % til unge under 16 år

Sundhedsstyrelsen har samlet de mest stillede spørgsmål om skilte med oplysning om aldersgrænse for salg af hhv. alkoholholdige drikke, tobaksvarer, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter samt elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere (e-væske) med og uden nikotin. 

FAQ (senest opdateret den 24. august 2021)

Billed-id og skiltning 

Alle er forpligtiget til at spørge efter og se gyldigt billed-ID, hvis man er det mindste i tvivl om køberens alder. Der må ikke sælges alkohol eller tobak til unge, som ikke kan fremvise gyldigt billed-id. Gyldigt billed-id kan fx være et pas, et kørekort, eller det særlige unge-ID, som unge, fra de er 16 år, kan købe hos kommunen. Det er indehaverens ansvar, ikke køberens, at køberen er 18 år eller over. 

Salgssteder, hvorfra der foregår detailsalg af alkoholholdige drikkevarer, skal ved synlig skiltning informere om, at salg af alkohol kun kan finde sted ved kundens forevisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden opfylder aldersgrænserne for salg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer. De nærmere krav til placering af opsætning af skilte med aldersgrænser for salg af alkohol kan finde på www.retsinformation.dk

Ulovligt salg af tobak, e-cigaretter og alkohol til mindreårige vil blive politianmeldt, og kan blive straffet med bøde. Der skal ved udmålingen af bøde tages særligt hensyn til, om butiksindehaveren, restauratøren, hotelværten, kantineindehaveren m.v. har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse. 

Skilte om salg af tobak og alkohol 

Hent skilte til hjemmeside

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet skilte til hjemmesider, der sælger alkohol eller tobak. Skiltene er udarbejdet som webbannere. Disse skal være synlige ved køb af alkohol og tobak.

Webbannerne kan hentes herunder som zip-filer. Alle zip-filerne indeholder skilte med 3 størrelser i tre opløsninger. Størrelserne er angivet er pixelbredden, mens de enkelte størrelser har @2x og @3x endelse, som angiver opløsningen.

Pakke med skilte om billed-ID kan bestilles via Rosendahls Boghandel.

Skilte (sourcefiler)

Alkohol (webbanner)

Tobak (webbanner)

Alkohol og tobak (webbanner)

Alkohol, tobak, e-cigaretter og e-væsker (webbanner)

E-cigaretter og e-væsker (webbanner)

Tobak og tobakssurrogater (webbanner)

Tobakssurrogater (webbanner)

Urtebaserede rygeprodukter (webbanner)

Bestil fysiske skilte til butik

Pakke med skilte om billed-ID kan bestilles via Rosendahls Boghandel. Se links nedenfor.

Du kan bestille forskellige pakker alt efter hvilke varer, du sælger, og i forhold til antallet af skilte, du har brug for. Du kan bestille pakkerne ved at klikke på pakkens navn med blå skrift nedenfor.

Hvis du har brug for et særlig højt antal skilte og for eksempel ønsker at distribuere skiltene til adskillige butikker, er det muligt at lave en særbestilling. I dette tilfælde bedes du kontakte Rosendahl Kundeservice på distribution@rosendahls.dk.

 

2 x alkohol 
Varenummer 665054G
Område Format Antal skilte i pakken skilt
Alkohol B: 210 mm
H: 210 mm 
2  

 

2 x tobak 
Varenummer 665053
Område Format Antal skilte i pakken skilt
Tobak B: 210 mm
H: 210 mm
2

 

tobak/tobakssurogater
Varenummer
Område Format Antal skilte i pakken skilt
Tobak
Tobakssurrogater
Kvadratisk
 

 

tobakssurogater
Varenummer
Område Format Antal skilte i pakken skilt
Tobakssurrogater Kvadratisk

 

urtebaserede rygeprodukter
Varenummer
Område Format Antal skilte i pakken skilt
Urtebaserede rygeprodukter Kvadratisk

 

2 x e-cigaretter/e-væsker
Varenummer 665055G
Område Format Antal skilte i pakken skilt

E-cigaretter
E-væsker

B: 210 mm
H: 210 mm
2

 

2 x alkohol, tobak - A4, liggende
Varenummer 665052
Område Format Antal skilte i pakken skilt

Alkohol
Tobak

A4 - liggende

B: 297 mm
H: 210 mm

2

 

2 x alkohol, tobak - højformat 
Varenummer 665056G
Område Format Antal skilte i pakken skilt

Alkohol
Tobak

Højformat

B: 210 mm
H: 420 mm

2

 

2 x alkohol, tobak/e-cigaretter/e-væsker - A4, liggende 
Varenummer 665058
Område Format Antal skilte i pakken skilt

Alkohol
Tobak
E-cigaretter
E-væsker

A4 - liggende

B: 297 mm
H: 210 mm

2

 

2 x alkohol, tobak/e-cigaretter/e-væsker - højformat 
Varenummer 665057
Område Format Antal skilte i pakken skilt

Alkohol
Tobak
E-cigaretter
E-væsker

Højformat

B: 210 mm
H: 420 mm

2

 

2 x alkohol, 2 x tobak og 4 x alkohol og tobak, lille pakke 
 Varenummer 665050G
Område Format Antal skilte i pakken skilt

Alkohol

B: 210 mm
H: 210 mm

2
Tobak  B: 210 mm
H: 210 mm 
 
Alkohol
Tobak 

A4 - liggende

B: 297 mm
H: 210 mm

 

 

4 x alkohol, 4 x tobak og  8 x alkohol og tobak, stor pakke 
Varenummer 665049G
Område Format Antal skilte i pakken skilt

Alkohol

B: 210 mm
H: 210 mm

4
Tobak B: 210 mm
H: 210 mm
4
Alkohol
Tobak

A4 - liggende

B: 297 mm
H: 210 mm

8

 

4 x alkohol, 4 x tobak og 8 x alkohol og tobak/e-cigaretter/e-væske 
Varenummer 665051
Område Format Antal skilte i pakken skilt

Alkohol

B: 210 mm
H: 210 mm

4
Tobak B: 210 mm
H: 210 mm
4

Alkohol
Tobak
E-cigaretter
E-væsker

A4 - liggende

B: 297 mm
H: 210 mm

8

Udlevering af fil til tryk-selv skilte

Det er muligt for salgssteder selv at trykke de lovpligtige skilte. Dette gælder også ift. tryk med henblik på klæb. Det er dog en betingelse, at alle elementer, herunder grafik, tekst m.v., har samme udseende og proportioner som Sundhedsstyrelsens skilte i standardstørrelse. Det betyder samtidig, at skilte der adskiller sig væsentligt fra Sundhedsstyrelsens design/udtryk pga. dårlig tryk, kvalitet eller andet (fx slitage) ikke er tilladt. Forhandlere skal selv afholde alle udgifter forbundet med tryk af disse skilte, og levering af skiltene ud til forhandlerne.

Hvis der ønskes skilte, som er større eller mindre end standardstørrelsen, bør du orientere dig i nedenstående materiale om henholdsvis ”større skilte” og ”supplement til de lovpligtige skilte”.

Forhandlere, der ønsker at gøre brug af denne mulighed, kan kontakte Sundhedsstyrelsen på mail fob@sst.dk for at få udleveret filen til brug for tryk. I mailen bedes I oplyse firmanavn og/eller hvilke salgssteder (fx navn på kæde), som de selvtrykte skilte skal bruges i. Trykfilen leveres som Adobe Illustrator ai-fil i CMYK-farver. 

Større skilte

Det er i henhold til bekendtgørelse nr 455 af 17/03/2021, om opsætning og placering af skilte, muligt for forhandlere at opsætte et skilt, der er større end den standardstørrelse, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet. Dette er under betingelse af, at alle elementer, herunder grafik, tekst m.v., har samme udseende og skaleres i samme proportioner som Sundhedsstyrelsens skilte i standardstørrelse.

Forhandlere, der opsætter et skilt større end den standardstørrelse, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet, skal overholde reglerne om placering, som fremgår af bekendtgørelsen.

Forhandlere, der ønsker at gøre brug af denne mulighed, kan kontakte Sundhedsstyrelsen på mail fob@sst.dk for at få udleveret filen til brug for tryk af større skilte samt hvilket antal man planlægger at producere. I mailen skal det angives, at man ønsker at producere større skilte.

Forhandlere skal selv afholde alle udgifter forbundet med tryk af disse skilte. Trykfilen leveres som Adobe Illustrator ai-fil i CMYK-farver og skal produceres i 100% eller større.

Supplement til de lovpligtige skilte

Forhandlere, der ønsker at supplere de lovpligtige skilte med skilte, der er mindre end den standardstørrelse, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet, kan kontakte Sundhedsstyrelsen på e-mail fob@sst.dk for at få udleveret filen til brug for tryk af skilte. I mailen skal det fremgå, at man ønsker at få tilsendt den skalerbare fil for at supplere de lovpligtige skilte med skilte udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

Forhandlere kan opsætte skilte, der er mindre end standardstørrelsen under betingelse af, at alle elementer, herunder grafik, tekst m.v., har samme udseende og skaleres i samme proportioner som Sundhedsstyrelsens skilte i standardstørrelse. Opsætning af disse skilte kan ikke træde i stedet for, men alene supplere opsætning af de lovpligtige skilte.

Forhandlere skal selv afholde alle udgifter forbundet med tryk af disse skilte. Trykfilen leveres som Adobe Illustrator ai-fil i CMYK-farver.

Skilte med aldersgrænser for køb af andre varer

Forhandlere der ønsker at opsætte skilte, der viser aldersgrænser for køb af andre varer, som f.eks. håndkøbsmedicin eller energidrikke, og som af hensyn til udseendet i butikken ønsker et layout, der svarer til de lovpligtige skilte, kan kontakte Sundhedsstyrelsen på e-mail fob@sst.dk for at få udleveret filen til brug for tryk af disse skilte. I mailen skal det angives, at man ønsker at benytte filen til skilte, der viser aldersgrænser for køb af andre varer end alkohol, tobak og e-cigaretter/e-væsker.

Skiltene skal tilpasses, så det er tydeligt, at det er butikken selv, der er afsender (fx med butikkens eget navn på skiltene), og ikke en offentlig myndighed, herunder må Sundhedsstyrelsens navn eller logo ikke fremgå af disse skilte. Filen leveres derfor også uden Sundhedsstyrelsens logo.

Trykfilen leveres som Adobe InDesign til Mac (Adobe CC2019) samt som IDML-fil i CMYK-farver. Fonten Raleway – som er anvendt i dokumentet – kan downloades her

Bekendtgørelse af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (2021)

Grafik til lister med neutrale oplysninger

Opdateret 26 MAR 2021