×

Skiltning om salg af tobak og alkohol

Aldersgrænser og skiltning

Når du sælger tobak eller alkohol, er der en række krav, som du skal overholde. 

Den, der erhvervsmæssigt sælger tobaksvarer, e-cigaretter og alkohol, har samtidig ansvaret for, at de ikke sælges  til mindreårige i deres butikker, restaurationer, kiosker mv. Det er også dit ansvar som indehaver, at dine medarbejdere ikke sælger til mindreårige.  

Det er ikke tilladt at sælge:

  • tobak til unge under 18 år

  • e-cigaretter med eller uden nikotin til unge under 18 år

  • stærkere alkohol med 16,5 % eller derover til unge under 18 år.

  • alkohol under 16,5 % til unge under 16 år

  • snus – uanset køberens alder

Skiltning

Butikker, hvor der foregår detailsalg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer, skal ved synlig skiltning, informere om, at salg af tobaksvarer, e-cigaretter og alkoholhol kun kan finde sted ved kundens forevisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden opfylder aldersgrænserne for salg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer. 

Se, hvordan du kan bestille skiltene, nederst på siden. 

Regler vedrørende salg af tobak og alkohol

Alle butiksmedarbejdere er forpligtiget til at spørge efter og se gyldigt billed-ID, hvis man er det mindste i tvivl om køberens alder. Der må ikke sælges alkohol til unge, som ikke kan fremvise gyldigt billed-id. Gyldigt billed-id kan fx være et pas, et kørekort, eller det særlige unge-ID, som unge, fra de er 16 år, kan købe hos kommunen. Det er indehaverens ansvar, ikke køberens, at køberen er 18 år eller over.

Ulovligt salg af tobak, e-cigaretter og alkohol til mindreårige vil blive politianmeldt og kan blive straffet med bøde. Der skal ved udmålingen af bøde tages særligt hensyn til, om butiksindehaveren, restauratøren, hotelværten, kantineindehaveren m.v. har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Du kan finde al lovgivning på området på www.retsinformation.dk 

Bestilling af skilte

De nuværende skilte er af ældre dato. Når der kommer nye skilte, vil dette blive annonceret. 

Materialer om salg af alkohol og tobak kan bestilles via sundhed@rosendahls.dk eller ved at ringe til Sundhedsstyrelsens Publikationer på telefon: 70 26 26 36

Du kan bestille enten store eller små pakke med materialer. 

Bemærk: Materialet er udarbejdet i 2013 og pakket samtidig. Derfor er følgebrevet i pakken fra 2013.

Stor pakke

Alkoholskilt

A4 stående

4

Tobaksskilt

A4 stående

2

Alkohol og tobakskilt

A4 pap - liggende, til ophæng

2

Klistermærkeark med 4 mærker

A4 liggende

2

Hyldesvirper alkohol

85 x 110

1

Hyldesvirper tobak

85 x 110

1

 Skilt til violator om alkohol

A5 stående

3

Informationsplakat til personalestuen

335 x 490

1

Brochure beregnet til at have ved kassen

A5 stående

10

Følgebrev

A4

1

Krydspap

 

1
Lille pakke

Alkoholskilt

A4 stående

2

Tobaksskilt

A4 stående

2

Alkohol og tobakskilt

A4 pap - liggende, til ophæng

2

Klistermærkeark med 4 mærker

A4 liggende

1

Hyldesvirper alkohol

85 x 110

1

Hyldesvirper tobak

85 x 110

1

Skilt til violator om alkohol

A5 stående

1

Informationsplakat til personalestuen

335 x 490

1

Brochure beregnet til at have ved kassen

A5 stående

5

Følgebrev

A4

1

Krydspap

 

1


Oprettet 20. januar 2017