Engelsk

Tobak

Der findes mange former for tobak på det danske marked. Cigaretter er den mest almindelige tobaksform, men i de senere år er også e-cigaretter og røgfri tobak blevet mere udbredte – særligt blandt unge mennesker.