×

Skimmelsvampe

Skimmelsvampe er bittesmå svampe, der findes overalt i naturen. De vokser på jord og plantedele og spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. Skimmelsvampens sporer vil derfor komme ind i boligen, når der luftes ud og kan udvikle sig til skimmelsvampe på overflader, der har været fugtige gennem længere tid.

Skimmelsvamp i boligen viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder, men kan også sidde, hvor man ikke umiddelbart kan se dem, f.eks. bag tapetet. Man opdager det først, når tapetet løsner sig eller der opstår en muggen lugt.

Helbredseffekter af udsættelse for skimmelsvampe

Udsættelse for fugt og skimmelsvampevækst kan medføre irritation i øjne, næse og øvre luftveje, hovedpine, træthed, hoste og hududslæt. Irritation af luftvejene øger risikoen for luftvejsinfektioner. Personer med høfeber og astma er særligt følsomme over for udsættelse for skimmelsvamp. 

Ved gentagen udsættelse for skimmelsvampe kan der udvikles allergi, som typisk viser sig som astma og allergisk snue eller høfeber, der især vil optræde i sensommeren i forbindelse med forhøjede koncentrationer af sporer i udeluften. Hvis der er skimmelsvamp i boligen, kan symptomer forekomme hele året. 

Der findes ikke opgørelser over forekomsten af allergi over for skimmelsvampe, men det antages, at det forekommer hos få procent af befolkningen og især over for arterne Alternaria og Cladosporium. Forekomsten af antistoffer over for skimmelsvampe i befolkningen (sensibilisering), der er en forudsætning for at udvikle allergi, men ikke nødvendigvis fører til allergi, er i undersøgelser fundet til at være 1-3 %.

I meget sjældne tilfælde kan der udvikles en allergisk lungebetændelse forårsaget af indånding af svampesporer, der aflejres i de små lungeblærer (alveolerne). Sygdommen ses hyppigst som en erhvervssygdom i landbruget, men kan i sjældne tilfælde forekomme ved skimmelsvampeangreb i en bolig.

Forebyggelse af skimmelsvampe i boligen

Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde undgås, hvis boligen holdes tør og der sikres en god ventilation. Luftfugtigheden kan holdes nede ved at følge nogle enkle anbefalinger:

  • Luft ud flere gange dagligt med 5-10 min. gennemtræk. Luft ud ved madlavning og efter badning. 
  • Brug emhætten i forbindelse med madlavning
  • Tør tøj udenfor eller anvend tørretumbler med aftræk til det fri eller en kondensationstørretumbler.
  • Rumtemperaturen bør ikke være lavere end 18 grader og skal være ens i alle boligens rum.
  • Hvis der opstår vandskade, skal skaden udbedres hurtigst muligt.

Når skaden er sket

Kommer der skimmelsvampe i boligen, skal de fjernes så hurtigt som muligt. Læs om de 5 trin, som det anbefales at følge, når skimmelproblemer skal udbedres, på www.skimmel.dk: Sådan fjerner du skimmel.

Udgivelser

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp - Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning (2009)

Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger - om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger (2006)

Opdateret 30. september 2016