×

Klimaændringer og sundhed

Klimaændringer i Danmark

I Danmark kan vi forvente et varmere klima, både mildere og vådere vintre og varmere og mere tørre somre. Der vil komme mere nedbør på årsbasis, men mindre om sommeren. Sommeren vil også være karakteriseret af såvel tørkeperioder som kraftigere regnskyl.

Den maksimale vandstand både ved Vestkysten og i de indre danske farvande forventes at stige, ligesom den maksimale stormstyrke forventes øget. Risikoen for ekstremer med længerevarende hedebølger og voldsommere storme vil ligeledes stige.

Eksempel på klimaændringer og sundhedsrisici

  • Hedebølger kan for eksempel betyde risiko for væskemangel og i værste fald hedeslag
  • Varmere somre vil give øget vækst i giftige alger samt i visse havbakterier
  • Kraftige regnskyl kan føre til en større udledning af sundhedsskadelige stoffer og mikroorganismer. Hvis regn- og spildevand opblandes i forbindelse med oversvømmelser kan dette udgøre en sundhedsrisiko
  • Øgede mængder nedbør i kombination med generelt fugtigere vintre og varmere somre kan føre til fugtskader, vækst af skimmelsvampe i bygninger samt for eksempel øget forekomst af husstøvmider 

I marts 2008 udarbejdede regeringen Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark

I december 2012 udkom regeringens Handleplan for klimasikring af Danmark

Links

Læs mere om klimatilpasning på portalen klimatilpasning.dk

Sundhedsstyrelsens råd om forholdsregler efter oversvømmelse med regnvand og kloakvand

Oprettet 3. juli 2008, Opdateret 24. januar 2013