×

Kemikalier

Kemikalier og helbredseffekter 

Helbredsskadelige kemikalier kan være hovedårsag eller medvirkende årsag til nogle symptomer og sygdomme hos mennesker, der udsættes for dem. 

Mennesker kan udsættes for potentielt skadelige kemikalier fra:

  • Miljø (luft, jord- og vandforurening) 
  • Arbejdsmiljø 
  • Indeklima 
  • Fødevarer 
  • Forbrugerprodukter 
  • Medicin og medicinsk udstyr

Informationsmateriale til sundhedspersonale om kemikalier og helbredseffekter

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af ønske fra repræsentanter for sundhedspersonale fået udarbejdet en rapport om viden om kemikalier og deres indvirkning på sundheden. I denne rapport
fra 2012 har sundhedspersonale mulighed for at få overblik over kemikalier og deres mulige helbredseffekter. Denne viden kan anvendes i forbindelse med især rådgivning og forebyggelse. Hvor det er relevant, kan den også anvendes ved diagnosticering og behandling af sygdomme og symptomer, hvor kemikalier kan være eller er en medvirkende årsag. 

Ved konkrete problemstillinger kan sundhedspersonale anvende de relevante afsnit i rapporten og de anbefalede, hhv. dansk- og engelsksprogede links. 

I rapporten findes: 

  • beskrivelse af opgaver for relevante grupper af sundhedspersonale inden for anvendelse af viden vedr. kemikalier og helbredseffekter; 
  • beskrivelse af informationsmateriale, som er relevant for sundhedspersonale; 
  • en kortfattet oversigt over kemikalier og helbredseffekter, inkl. summarisk angivelse af grad af evidens for sammenhænge i 2011, suppleret med vejledning om, hvad forskellige links med opdateret viden om kemikalier og helbredseffekter kan anvendes til. 

Målgruppen omfatter primært jordemødre, sundhedsplejersker, alment praktiserende læger, sundhedsfagligt praksispersonale og kommunallæger. Visse speciallæger i privatpraksis eller på sygehuse, fx hudlæger, ørelæger, lungelæger og børnelæger kan ligeledes have gavn af mere generel information, men behovet forventes i kraft af deres højere grad af specialisering at være væsentligt mindre.

Opdateret 26. februar 2016