×

Hygiejne i daginstitutioner

Sundhedsstyrelsens publikation Hygiejne i daginstitutioner. Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed.  er skrevet til alle medarbejdere tilknyttet daginstitutionsområdet og samler Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.

Formålet med anbefalingerne er at understøtte både myndigheders og personalets indsatser over for en række faktorer af betydning for børns sundhed i daginstitutioner. Her tænkes således både på det daglige arbejde og rådgivning, hvor bogen kan være et vigtigt opslagsværk for personalet i daginstitutionerne, men også at bogen kan være til gavn ved projektering, nybygning, ombygning og renovering. 

Daginstitutioner skal i denne sammenhæng tænkes bredt og målgruppen omfatter såvel vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem, klubber og andre socialpædagogiske tilbud til børn – herunder tilbud til børn med handicap, skolefritidsordninger samt et stigende antal alternative pasningsordninger som skovbørnehaver, skovbusser osv. 

Køb publikationen

Publikationen kan købes hos Komiteen for Sundhedsoplysning
www.sundhedsoplysning.dk
E-mail: kfs@sst.dk
Telefon: 35 26 54 00

Rådgivningsnotater til daginstitutioner

Til ’Hygiejne i daginstitutioner’ er der udarbejdet en række særskilte notater, de såkaldte rådgivningsnotater. Disse notater uddyber teksten på områder, som kræver større detaljeringsgrad og/eller løbende opdatering. 

Anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn 
Desinfektion af puslemadrasser i daginstitutioner
Dyrehold i daginstitutioner 
Forebyggelse af støj i dagtilbud til børn 
Koldt drikkevand i dagtilbud 
Rensning af småsår og mindre hudlæsioner i dagtilbud
Tøjvask i daginstitutioner 
Udendørs bade- og soppebassiner om sommeren i dagtilbud 
Hvad skal man gøre, når en sparepære går i stykker?

Idéer til at arbejde med håndhygiejne i dagplejen

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et internetbaseret katalog til kommunerne med idéer til undervisningsindhold, forslag til undervisningsplan og pjecer. 

Materialet er målrettet til dagplejerne og har derfor dagplejeren i dagplejehjemmet som det centrale omdrejningspunkt. Det er hensigten at materialet skal være med til at gøre håndvask til en god vane og en naturlig del af den personlige hygiejne og derved være med til at reducere antallet af infektioner blandt børn og voksne med tilknytning til dagplejen. Materialet kan enten bruges, som det foreligger, eller som et supplement til andet materiale.

1. Formidling af viden om smitte og smitteveje - og hvordan man kan afbryde smitteveje i dagplejen

Overheads, "ved du det?", der kan printes ud på pap eller papir til brug for kopiering. De kan også lamineres. 

2. Målrettet information til dagplejere

Folder til dagplejere: "Informationer om håndvask, infektioner og smitteveje - til dagplejere

3. Målrettet information dagplejen kan give til forældrene

Folder til forældre: "Informationer om håndvask, infektioner og smitteveje - til forældre

Hygiejneanbefaling på fremmedsprog

Tyrkisk

Urdu

Somalisk

Øvrige materialer og vejledninger

Smitsomme sygdomme hos børn og unge - vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. - 2011

Pensumbeskrivelse i håndhygiejnen i dagplejen

Forprojekt om håndhygiejne i daginstitutioner

Opdateret 9. januar 2017