×

Forebyggelsespakke om hygiejne til kommunerne

Formålet med forebyggelsepakken på hygiejneområdet er at understøtte kommunernes hygiejneindsats, herunder samarbejdet på tværs af kommunale forvaltninger samt med sygehuse og praktiserende læger. Herudover at bidrage til en ledelsesmæssig og organisatorisk forankring af hygiejnearbejdet.

Anbefalingerne er primært målrettet sundhedschefer og planlæggere i kommunerne, som har ansvaret for at prioritere, planlægge og tilrettelægge udførelsen af det kommunale- og sundhedsfremmende forebyggelsesarbejde.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker kan læses via link i højre side.

Link til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
Oprettet 13. marts 2013, Opdateret 13. marts 2013