×

Hygiejne

2 vasketøjskurve med rent og snavset

Hvad er hygiejne?

Begrebet er en betegnelse for metoder og rutiner til at opnå og opretholde renhed og sundhed, fx ved at hindre smittespredning af bakterier og vira og forurening med snavs og uønskede kemiske stoffer.  

Hygiejne handler om meget mere end håndhygiejne. I praksis drejer det sig om alt fra hænder, overflader, tøj og fødevarer - og fra hospital til private hjem og ung til gammel. Det har dog vist sig, at god håndhygiejne er den mest effektive måde til at forhindre smittespredning af sygdom i vores samfund.

Hvad kan du selv gøre for at opretholde en god håndhygiejne?

Håndhygiejne handler om at holde sine hænder rene, det vil sige fri for mikroorganismer (fx virus og bakterier), kemiske stoffer og andet almindeligt snavs. En god håndhygiejne er en af de vigtigste måder at bryde smitteveje på i hjemmet, i daginstitutioner, på sygehuset og på andre arbejdspladser. 

Sådan vasker du hænder:

• Hænder og håndled fugtes, inden sæben kommes på
• Sæben fordeles grundigt
• Vask grundigt i minimum 15 sekunder. Husk fingerspidser, tommelfingre, mellemrum mellem fingrene samt håndrygge, håndflader og håndled
• Skyl sæben af og dup hænderne helt tørre
• Luk hanen med papirhåndklædet

Du skal vaske hænder:

• Efter toiletbesøg
• Efter indkøbsture, afhentning i daginstitutioner, ture i offentlig transport mv.
• Før du begynder at lave mad/spise
• Når du har pudset næse eller nyst i hænderne
• Når du har tørret snotnæse eller skiftet ble på dit barn
• Efter håndtering af snavset vasketøj
• Når du har håndteret råt kød, grøntsager eller jord
• Hånddesinfektion med håndsprit kan bruges, når der ikke er adgang til vand og sæbe, og forudsat hænderne ikke er synligt snavsede

Vær også opmærksom på hygiejnen og smittespredning i det daglige, fx

• Når du deler tastatur, dørhåndtag, telefon og andre fælles håndkontaktpunkter med kolleger, familie og andre
• Husk, at smitte også kan overføres, hvis du gnider øjne med snavsede hænder
• Nys eller host i et engangslommetørklæde eller i ærmet, så smitten ikke spredes til alle sider
• Skån dine kolleger for smitte ved at blive hjemme fra arbejde, når du er syg med smitsom sygdom som influenza og diarre 

Rådgivning om hygiejne

Sundhedsstyrelsen rådgiver andre myndigheder om hygiejne og udarbejder overordnede nationale retningslinjer om hygiejne i forbindelse med særlige smitsomme sygdomme fx MRSA. Derudover udarbejder Sundhedsstyrelsen også anbefalinger om hygiejne i daginstitutioner.

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning, kan rådgive myndigheder på lokalt plan (regioner og kommuner), og kan rådgive den kommunale sundhedstjeneste i forbindelse med udbrud af smitsomme sygdomme om fx hygiejne i daginstitutioner og på plejehjem. Ved behov for rådgivning om hygiejne i skoler og daginstitutioner, skal den kommunale sundhedstjeneste i den pågældende kommune kontaktes.


Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en forebyggelsespakke om hygiejne til kommunerne med anbefalinger om udarbejdelse af hygiejnepolitik, organisering af infektionshygiejnen, nødvendig viden om hygiejne mv. 


Formålet med forebyggelsespakken er at understøtte kommunernes hygiejneindsats, herunder samarbejdet på tværs af kommunale forvaltninger samt med sygehuse og praktiserende læger. Derudover skal forebyggelsespakken bidrage til en ledelsesmæssig og organisatorisk forankring af hygiejnearbejdet. Anbefalingerne er primært målrettet sundhedschefer og planlæggere i kommunerne, som har ansvaret for at prioritere, planlægge og tilrettelægge udførelsen af det kommunale- og sundhedsfremmende forebyggelsesarbejde med hygiejne.

Links

Rådet for bedre hygiejne. Her kan du finde undervisningsmateriale, aktiviteter mv. 

Hygiejne i sundhedssektoren, se Central Enhed for Infektionshygiejne på Statens Serum Instituts hjemmeside. Her er der Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer og interaktivt undervisningsmateriale.

Rengøring i daginstitutioner og skoler, se bl.a. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring.

Hygiejne i forbindelse med håndtering af fødevarer i køkkener se Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hygiejne i spa- og svømmebade se Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Rådgivning om tøjvask i private husholdninger


Opdateret 4. september 2015