×

Hygiejne

2 vasketøjskurve med rent og snavset

Rådgivning om hygiejne

Sundhedsstyrelsen rådgiver andre myndigheder om hygiejne og udarbejder overordnede nationale retningslinjer om hygiejne i forbindelse med særlige smitsomme sygdomme (fx MRSA). Derudover udarbejder Sundhedsstyrelsen også anbefalinger om hygiejne i daginstitutioner.

Embedslægeinstitutionerne i Styrelsen for Patientsikkerhed kan rådgive myndigheder på lokalt plan (regioner og kommuner) og kan rådgive den kommunale sundhedstjeneste i forbindelse med udbrud af smitsomme sygdomme om fx hygiejne i daginstitutioner og på plejehjem med fokus på børn hhv. beboere.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en forebyggelsespakke om hygiejne til kommunerne med anbefalinger om udarbejdelse af hygiejnepolitik, organisering af infektionshygiejnen, nødvendig viden om hygiejne mv.

Fakta om håndhygiejne

Håndhygiejne handler om at holde sine hænder rene, dvs. fri for mikroorganismer (fx virus og bakterier), kemiske stoffer og andet almindeligt snavs. En god håndhygiejne er en af de vigtigste måder at bryde smitteveje på i hjemmet, i daginstitutioner, på sygehuset og på andre arbejdspladser. Se også fakta i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne.

Sådan vasker du hænder

 • Hænder og håndled fugtes, inden sæben kommes på
 • Sæben fordeles grundigt
 • Vask grundigt i minimum 15 sekunder (husk fingerspidser, tommelfingre, mellemrum mellem fingrene samt håndrygge, håndflader og håndled)
 • Skyl sæben af og dup hænderne helt tørre
 • Luk hanen med papirhåndklædet

Man skal vaske hænder

 • Efter toiletbesøg
 • Efter indkøbsture, afhentning i daginstitutioner, ture i offentlig transport mv.
 • Før man begynder at lave mad/spise
 • Når man har pudset næse eller nyst i hænderne
 • Når man har tørret snotnæse eller skiftet ble på sit barn
 • Efter håndtering af snavset vasketøj
 • Når man har håndteret råt kød, grøntsager eller jord

Vær også opmærksom på håndhygiejnen i det daglige, fx

 • Når man deler tastatur, dørhåndtag, telefon og andre fælles håndkontaktpunkter med kolleger, familie og andre

Husk, at smitte også kan overføres, hvis man gnider øjne med snavsede hænder

Hånddesinfektion med håndsprit kan bruges, når der ikke er adgang til vand og sæbe, og forudsat hænderne ikke er synligt snavsede. Se også Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne i daginstitutioner og Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndhygiejne 2013 m.h.t. fx håndhygiejne på plejehjem.

 

SÅDAN NEDSÆTTER DU SMITTE VIA NYS OG HOST 
Nys eller host i et engangslommetørklæde eller i ærmet, så smitten ikke spredes til alle sider

 • Skån dine kolleger for smitte ved at blive hjemme fra arbejde, når du er syg med smitsom sygdom som influenza og diarre

Links

For rådgivning og information om:

 Hygiejne på sygehuse se Central Enhed for Infektionshygiejne på Statens Serum Instituts hjemmeside, herunder Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer og interaktivt undervisningsmateriale

 Rengøring i daginstitutioner og skoler, se bl.a. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring

 Hygiejne i forbindelse med håndtering af fødevarer i køkkener se Fødevarestyrelsens hjemmeside

 Hygiejne i skoler og daginstitutioner: Kontakt den kommunale sundhedstjeneste i den pågældende kommune

 Hygiejne på arbejdspladsen se Arbejdstilsynets hjemmeside

 Hygiejne i spa- og svømmebade se Miljøstyrelsens hjemmeside

 Forskellige aspekter inden for hygiejne, hent evt. inspiration fra det tværsektorielle netværk Rådet for bedre hygiejne 

 

Mere information om hygiejne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Rådgivning om tøjvask i private husholdninger

Hygiejne i daginstitutioner

Ideer til at arbejde med håndhygiejne i dagplejen

  

Opdateret 4. september 2015