×

Hudallergener

Hudallergener

Hudallergi over for et eller flere kemiske stoffer (allergener) opstår, når allergenet trænger gennem huden og påvirker immunsystemet, så der opstår allergi. I første omgang ses ingen symptomer, men ved fornyet udsættelse for det samme allergen, kommer der i løbet af 1-2 døgn en allergisk reaktion. Den allergiske reaktion viser sig som et eksem med rødme og hævelse, evt. små sår, i den del af huden, hvor kontakten med allergenet fandt sted. Behandles eksemet ikke, kan det blive kronisk.

Hudallergi forekommer hos omkring 10 % af befolkningen. Hyppigst ses allergi over for nikkel og parfume.
Arbejdsbetinget eksem kan udløses af vådt arbejde som ved hyppig håndvask eller ved arbejde med hudirriterende eller allergifremkaldende stoffer. Hyppigst er håndeksemet, der f.eks. ses hos plejepersonale i sundhedssektoren, hvor allergi over for gummikemikalier i forbindelse med brug af handsker er en hyppig årsag. I 2014 blev der anmeldt knapt 3000 tilfælde af hudsygdomme til Arbejdsskadestyrelsen. De fleste tilfælde er eksemer.

Regulering

Regulering af kemikalier, der hører under Miljøstyrelsen, er overvejende baseret på EUs kemikalieforordning REACH, som skal sikre, at kemiske stoffer, der markedsføres i EU, er tilstrækkeligt undersøgt med hensyn til miljø- og sundhedsrisici. 

Forordningen fastsætter grænser for hvor meget nikkel, der må afgives fra produkter, som er beregnet til at komme i længerevarende kontakt med huden.

 • Piercingsmykker og ørestikkere m.m. må ikke frigive mere end 0,2 mikrogram nikkel pr. cm2 pr. uge.
 • Andre nikkelholdige produkter, som f.eks. smykker, ure, spænder, mobiltelefoner, lynlåse og nitter i tøj og fodtøj må ikke frigive mere end 0,5 mikrogram nikkel pr. cm2 pr. uge.

En række produkter reguleres separat. Det gælder f.eks. kosmetik, der reguleres under EUs kosmetikforordning. Den danske Kemikaliebekendtgørelse indeholder bestemmelser om kosmetiske produkter og supplerer EUs kosmetikforordning. Kosmetiske produkter skal mærkes med en indholdsdeklaration, der oplyser om alle ingredienser i produktet.

Regulering af allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer på danske arbejdspladser ”er en publikation, der kan se på Videncenter for Allergis hjemmeside.

Forebyggelse

Jo mindre kontakt man har med et allergifremkaldende stof, jo mindre er risikoen for at udvikle allergi.

I befolkningen ses hyppigst allergi over for nikkel og parfume. Nogle enkle råd mindsker risikoen for at udvikle allergi.

 • Undgå at bruge blanke metalgenstande som f.eks. smykker, ure og spænder
 • Efterspørg mobiltelefoner, som ikke afgiver nikkel
 • Test om dit smykke eller din mobiltelefon afgiver for meget nikkel. Testsæt kan købes på apoteket.
 • Hvis du har nikkelallergi bør du undgå hudkontakt med produkter, som afgiver nikkel.
 • Begræns forbrug af parfume så meget som muligt.
 • Undgå rengøringsmidler og vaskemidler med parfume.
 • Brug evt. kun parfume på tøjet i stedet for på huden
 • Læs på deklarationen, om der er parfume i produktet
 • Har du parfumeallergi bør du undgå brug af parfumerede produkter direkte på huden
Opdateret 8. februar 2017