×

Miljø og sundhed

Hav

Rådgivning om miljøets betydning for helbredet

Alle borgere bliver udsat for påvirkninger fra miljøet hvad enten vi opholder os ude eller er inde i vores boliger, institutioner, skoler, på arbejdspladser, i transportmidler med videre.

De myndigheder, der regulerer miljøfaktorer, kan i henhold til Sundhedsloven anmode om rådgivning fra Sundhedsstyrelsen om helbredseffekter af miljøfaktorer. 

Sundhedsstyrelsen fastsætter ikke selv regler på miljøområdet. Så spørgsmål om miljøfaktorer og baggrund for den aktuelle regulering skal stilles til de myndigheder, der fastsætter regler på det pågældende miljøområde. Det gør andre styrelser, fx Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Arbejdstilsynet og Trafik-, Bygge- og BoligstyrelsenSpørgsmål fra borgere om eventuelle helbredsskader af miljøfaktorer i kommunen kan stilles til den pågældende kommune.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker til kommunerne om miljø og sundhed

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet flere forebyggelsespakker til kommunerne med direkte relevans for miljøpåvirkninger. Det drejer sig konkret om indeklima i skoler, Hygiejne og solbeskyttelse.

Rådgivning om solbeskyttelse sker også via fx faktaark, udarbejdet i samarbejde med andre relevante myndigheder, hudlæger og Kræftens Bekæmpelse, ligesom Sundhedsstyrelsen har udarbejdet publikationer om hygiejne i daginstitutioner og om fugt og skimmelsvamp.

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed formidler viden om miljøfaktorers betydning for sundheden.

Internationalt arbejde med miljø og sundhed

Sundhedsstyrelsen deltager også i udvikling af arbejdet med miljø og sundhed internationalt i regi af WHO

Rådgivning om strålebeskyttelse

Se de særlige forhold vedrørende strålebeskyttelse på Sundhedsstyrelsens hjemmesideOpdateret 11. august 2016