×

Stress og mental sundhed

Trivsel har betydning for risikoadfærd og udvikling af sygdom - både fysisk og psykisk.

Mylder af mennesker, der går på strøget  

Vigtigheden af mental sundhed

Det betyder noget, hvordan man går og har det. Både for den enkeltes livskvalitet og for risikoen for at udvikle sygdom.

Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress og om at indgå i fællesskaber med andre mennesker. Langvarig stress er en tilstand af anspændthed og ulyst gennem længere tid, som kan føre til alvorlig sygdom.

  • 9 % af den voksne befolkning er ofte stressede i dagligdagen
  • 20 % af befolkningen har i løbet af et år symptomer, der kendes fra psykiske sygdomme
  • Stress og psykiske problemer er årsag til mere end 45 % af alle tilkendte førtidspensioner
  • 629 personer døde af selvmord i 2014 (kilde: Danmarks Statistik). Antallet af selvmord er faldet markant de sidste 20 år, men der er samtidig sket en stigning i antallet af selvmordsforsøg.

Der er grund til at fremme mental sundhed samt forebygge stress, selvmord og psykiske lidelser - både for befolkningen som helhed og for udsatte grupper.

EU kommissionens Grønbog, 2005
Forbedring af befolkningens mentale sundhed: på vej mod en strategi for mental sundhed i den Europæiske Union

WHO’s deklaration om mental sundhed, 2005
Mental Health Declaration for Europe – Facing the Challenges, Building Solutions

Opdateret 8. august 2016