×

Mænds sundhed

Mænd i alle aldre har en højere dødelighed end kvinder.

Mænds sundhed - Tue og Thor 717x170

Mænd i alle aldre har en højere dødelighed end kvinder. Danske mænd har en middellevetid på 78,5 år, mens kvinder i gennemsnit kan forvente at leve 82,7 år (Danmarks statistik februar 2015).

Rygning, alkoholoverforbrug, trafikulykker og arbejdsbetingede lidelser er de største kendte enkeltfaktorer, der bidrager til kønsforskellen i middellevetid, men det forklarer langt fra hele forskellen.

Hvorfor kan mænd forvente at leve 4,2 år kortere end kvinder?

Hvordan får vi forbedret tidlig opsporing af kronisk sygdom og risikofaktorer samt den forebyggende indsats for mænd?

Hvad siger evidensen om, hvad der virker?

Opdateret 7. maj 2015