×

Fosterreduktion

strå med sæddonationer i fryseren


Fosterreduktion er et selektivt abortindgreb, der ikke omfatter alle fostre.

Til forskel fra ”almindelige” aborter, hvor der oftest er tale om et fravalg af foster i efterfølgende graviditeter, sker selektionen ved fosterreduktion mellem fostre i samme graviditet. Indgrebet kommer kun på tale i sjældne tilfælde, og det skyldes i næsten alle tilfælde helbredsmæssige risici forbundet med gennemførelsen af graviditeten, eller en alvorlig tilstand hos et af fostrene.

Det er Sundhedsstyrelsen vurdering, at i tilfælde hvor der er flere foster i samme graviditet, og hvor der nærliggende risiko for kvindens gennemførelse af graviditeten, eller efter omstændighederne risiko for kvindens helbred ved gennemførelse af graviditeten, må lægen efter indgående drøftelse med den gravide søge at afværge (mindske)denne risiko i det omfang, det er muligt.

Det grundlæggende er, at indgrebet skal afværge en risiko for alle fostrene eller for kvinden. Se i denne forbindelse Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 15057 af 30. september 1997 om kunstig befrugtning mv.

Sundhedsstyrelsen har den 14. januar 2001 udarbejdet et notat om fosterreduktion, der redegør for baggrunden og reguleringen på området, samt Sundhedsstyrelsens holdning hertil.

Notatet af 14. januar 2001 om fosterreduktion

Biomedicin

Biomedicin omfatter lægers anvendelse af nye behandlingsmetoder eksempelvis inden for kunstig befrugtning og genteknologi.

Området omfatter også prænatal genetisk rådgivning/diagnostik. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen på disse områder og implementerer lovgivningens bestemmelser i form af vejledninger og cirkulærer mv., ligesom tilsynet omfatter kontrol med behandlingskvalitet (IVF-registret hos Sundheddatastyrelsen) samt information.

Ægteskab mellem nært beslægtede

Af notatet af 5. august 2002 kan du læse om information om risici i forhold hvor parterne er beslægtede, eksempelvis fætre og kusiner.

Opdateret 3. august 2011