×

Undgå rygning ved graviditet

Rygning og fertilitet

Kvinder, som ryger, har en nedsat sandsynlighed for at blive gravide.

Rygere har også en mindre chance for et godt resultat af fertilitetsfremmende behandling end ikke-rygere har, men rygestop forbedrer chancen. Rygning er forklaring på ca. 1/6 af de årlige tilfælde af ufrivillig barnløshed i Danmark.

Rygning og barnets vækst

Rygning betyder, at barnets fødselsvægt bliver lavere, end hvis moderen ikke røg. Børn født af rygere vejer i gennemsnit 250 gram mindre, end børn af ikke-rygere.  

Alt på barnet bliver mindre, hvis man ryger, også organerne (hjerne, lunge nyrer o.s.v.). Med større organer får barnet også større modstandskraft.

Graviditet og nikotinmidler

Nikotinprodukter kan principielt ikke anbefales til gravide kvinder. Men lykkes det ikke at stoppe, kan man tale med sin læge om at bruge nikotinprodukter.

Rygningens konsekvenser for amningen

Koncentrationen af nikotin i modermælken er afhængig af, hvor meget moderen ryger, og hvor lang tid der er gået, fra hun røg sidst. Nikotin overføres også til modermælken, hvis moderen udsættes for tobaksrøg (passiv rygning). På trods af modermælkens indhold af nikotin og andre kemikalier fra tobak, overskygger fordelene ved modermælken dog stadig ulemperne ved rygning. 

Hvis moderen ryger i ammeperioden, kan hun mindske de skadelige virkninger ved at:

  • Ryge så lidt som muligt.
  • Ryge lige efter amning - og vente med at ryge igen til efter næste amning.
  • Ikke at ryge i samme lokale som barnet opholder sig i.

Gode grunde til at være røgfri efter fødslen

Børn af mødre, der har røget under graviditeten, får flere luftvejsinfektioner og større risiko for at udvikle astma. Spædbørn og småbørn, der udsættes for tobaksrøg, får oftere asmatisk bronkitis og bliver oftere indlagt for dette. Risikoen for vuggedød er desuden væsentligt større, hvis kvinden har røget under graviditeten, og barnet efter fødslen udsættes for tobaksrøg.

Mere information om gravidtitet og rygning findes i publikationer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, se nedenfor.

Materiale

Pjecen Røgfri graviditet

Sundhedsstyrelsen har udgivet rapporten Tobak og graviditet (2004). Læs resumé

Rygning, graviditet og fødsel

Organisering af rygeafvænningstilbud til gravide og deres partnere

Undersøgelse af tilbud om rygeafvænning til gravide på danske jordemodercentre/ fødesteder
Opdateret 28. januar 2016