×

Graviditet og fødsel

Baby der kigger op i en pause fra dien ved bryst

Til kommende forældre

I Sundhedsstyrelsens information til gravide kan man finde råd og vejledning om graviditet i forhold kost, kosttilskud, alkohol, tobak, medicin, fysisk aktivitet og kemikalier.

Sundhedsstyrelsen har udgivet forskellige pjecer og bøger om graviditet, der kan downloades fra hjemmesiden eller rekvireres, som angivet ved den enkelte publikation.

Screening

Alle gravide i Danmark tilbydes undersøgelse for hepatitis B, hiv og syfilis ved første graviditetsundersøgelse hos den praktiserende læge: screening af gravide

Efter fødslen tilbydes alle nyfødte i Danmark to screeningsundersøgelser

Til sundhedspersonale

Her findes Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangre-omsorgen samt anden information, der vedrører gravide og nyfødte.

Anbefalingerne kan købes hos Komiteen for Sundhedsoplysning, www.sundkom.dk - tlf. 35 26 54 00.

Siderne indeholder også links til Sundhedsstyrelsens udgivelser til brug for rådgivning og vejledning i svangreomsorgen.

Opdateret 3. februar 2017