×

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er vigtig for helbredet

Fysisk aktivitet forlænger livet, gør risikoen for sygdomme mindre og har en betydelig forebyggende effekt på for tidlig død.

Sygdomme, hvor vi ved at fysisk aktivitet har en forebyggende effekt, er hjertekarsygdomme, type-2 diabetes, metabolisk syndrom og tyktarmskræft.

Hvad viser forskningen?

Den aktuelle forskning af fysisk aktivitets effekt på kroppen viser at:
  • Personer, som normalt er inaktive, kan forbedre deres helbred ved at bevæge sig regelmæssigt.
  • Personer i alle aldre, børn, voksne, ældre, kvinder som mænd, opnår positive fysiologiske ændringer som følge af fysisk aktivitet.
  • Fysisk aktivitet behøver ikke at være anstrengende for, at man opnår sundhedsmæssige fordele.
  • Fysisk aktivitet har mange positive effekter på kroppens funktioner. Virkningerne på hjerte, kredsløb og muskler har i mange år været kendt. Fysisk aktivitet har også en positiv indflydelse på stofskiftet og på hormonsystemet.
  • Nogle af de positive effekter fra fysisk aktivitet - både fra udholdenhedstræning og fra styrketræning - aftager i løbet af få uger.

Hvis du vil vide mere om helbredsmæssige effekter og evidens

Vil du vide mere om de helbredsmæssige effekter og evidensen for anbefalingerne for fysisk aktivitet kan du se i Sundhedsstyrelsens publikation Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling.

Arbejdet med fysisk aktivitet i WHO og Europa

Sundhedsstyrelsen deltager i netværket European network for promotion of Health-enhancing physical activity (HEPA Europe) i regi af WHO der arbejder for bedre sundhed gennem fysisk aktivitet for alle mennesker i den europæiske region. Det sker ved at styrke og støtte den indsats der skal til for at forbedre mulighederne for en sund livsstil i Europa.

Læs mere om WHO.

Hvor fysisk aktive er danskerne?

29 % af voksne danskere er moderat eller hårdt fysisk aktive i fritiden mindst 4 timer om ugen (1)

  • Mænd er mere fysisk aktive end kvinder (1)
  • Det fysiske aktivitetsniveau falder med alderen (1)

Læs mere om hvor fysisk aktive danskerne er i Den nationale sundhedsprofil fra 2013 og faktaarket om fysisk aktivitet i Danmark fra WHO.(1) Sundhedsstyrelsen. Danskernes sundhed. Den nationale sundhedsprofil 2013. København: Sundhedsstyrelsen; 2014.

Opdateret 27. januar 2016