×

Anbefalinger om D-vitamin

Opgaven med at informere om D-vitamin er delt mellem flere myndigheder. 

Sundhedsstyrelsen har opgaven med at formidle budskaber til sundhedspersonale (primært praktiserende læger, jordemødre og sundhedsplejersker) om, hvem der har behov for D-vitamin, mens Fødevarestyrelsen og DTU, Fødevareinstituttet har til opgave at følge befolkningens ernæringsstatus og vurdere, om befolkningen får for lidt eller for meget af næringsstofferne, herunder D-vitamin. Fødevarestyrelsen har også ansvaret for kontrol med kosttilskud. 

Det er også Fødevarestyrelsen, der udarbejder og formidler rådgivningen vedrørende ernæring til befolkningen, herunder også generel information om D-vitamin. Dog er det Sundhedsstyrelsen, der varetager og formidler anbefalingerne om børn i alderen 0-2 år.

Information til sundhedspersonalet

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Fødevarestyrelsen gennemgået den videnskabelige litteratur om D-vitamin. I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen i 2010 udarbejdet anbefalinger til praktiserende læger for forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger fastslår, at personer med en almindelig sund livsstil med moderat sol om sommeren, almindelig sund kost med fiskeindtag og eventuelt en vitaminpille har meget lille sandsynlighed for at få symptomgivende D-vitaminmangel.

Personer med almindelig sund livsstil som beskrevet ovenfor skal derfor heller ikke rutinemæssigt have målt D-vitamin. Tilsvarende er der ikke grund til rutinemæssigt at måle D-vitamin hos patienter med kroniske sygdomme som for eksempelvis kræft, sukkersyge, demens, hjerte-kar-sygdomme m.fl., idet der ikke er videnskabelige undersøgelser, der viser at D-vitamintilskud bedrer deres primære sygdom. 

Enkelte grupper har en øget risiko for D-vitaminmangel, blandt andet fordi de erfaringsmæssigt er udsat for meget lidt sol, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at de tager et forebyggende tilskud med D-vitamin. Det drejer sig fx om gravide, og om etniske minoriteter, der går klædt, så arme og ben ikke udsættes for sollys om sommeren. Alle over 70 år anbefales også et tilskud med D-vitamin og kalk, fordi videnskabelige undersøgelser har vist, at det nedsætter risikoen for knogleskørhed og knoglebrud. Læs mere om anbefalinger om D-vitamin

Oversigt over D-vitaminanbefalinger: Forebyggelse af D-vitaminmangel

Forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel - Baggrundsnotat

Altomkost.dk

Rationel Farmakoterapi - artikel

Læs mere om solbeskyttelse

Kontakt

Forebyggelse
E-mail: fobs@sst.dk


Opdateret 4. august 2016