×

For gravide: Alkohol og graviditet

Sundhedsstyrelsen anbefaler:

 • Hvis du er gravid - undgå alkohol
 • Hvis du prøver at blive gravid - undgå alkohol for en sikkerheds skyld 

Anbefalingen er lavet ud fra et forsigtighedsprincip på baggrund af forskning i sammenhængen mellem indtagelse af alkohol under graviditeten og fosterskader.

Man ved, at et alkoholforbrug på 2 genstande ugentligt eller mere øger risikoen for abort. Man ved også, at et forbrug på ca. én genstand om dagen eller derover kan give skader hos fosteret. Men man kender ikke den nedre grænse for hvor LIDT alkohol, der kan skade fosteret. Men man ved, at alkohol er det farligste af alle rusmidler for fosteret, og at alkohol ikke har gavnlige effekter for hverken fosteret eller moderen.

I Norge, Sverige, Frankrig og USA bruger man samme grundlag for anbefalingerne om alkohol. 

Hvorfor ingen alkohol, når man er gravid?

Alkohol kan være skadeligt for fosteret under hele graviditeten - også i perioden inden man opdager, at man er gravid. Denne risiko kan fuldstændig fjernes ved at undgå alkohol i graviditeten.

I den første del af graviditeten udvikler fosteret sine organer. I den sidste del udvikler fosteret organernes funktion. Hjernen og nervesystemet er specielt følsomme over for alkohols påvirkninger. Derfor er det vigtigt at beskytte fosteret mod alkohol gennem hele graviditeten.

Hvilke skader og hvor alvorlige skader barnet kan få, afhænger af, hvornår og hvor meget moderen drikker under graviditeten. Medfødt alkoholskade strækker sig over et bredt spektrum fra små skader til svære multihandicaps og død. Nogle skader er synlige ved fødslen, andre viser sig først under barnets udvikling og opvækst.

Et lille alkoholforbrug

Et alkoholforbrug på 2 genstande ugentligt eller mere øger risikoen for abort.

Det kan ikke udelukkes, at et lille alkoholforbrug har skadelige virkninger på fosteret, specielt hjernens udvikling. Dermed kan det forøge risikoen for lettere adfærdsforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder, som måske først konstateres i skolealderen.

Et større alkoholforbrug

Gravide, der drikker mere end én genstand om dagen har øget risiko for at skade deres foster. Det kan vise sig som misdannelser - fx testikler, der ikke er sunket ned i pungen, hjertefejl, klumpfod og andet - tidlig fødsel, væksthæmning eller dødsfødsel. Et stort alkoholforbrug på 7-8 genstande dagligt graviditeten kan resultere i alvorlige misdannelser som føtalt alkoholsyndrom (også kaldet FAS), som er den alvorligste skade.

Syndromet omfatter:

 • Hjerneskade
 • Specielle ansigtstræk
 • Væksthæmning
 • Forsinkelse i mental og motorisk udvikling
 • Hyperaktivitet
 • Ændret søvnmønster
 • Spiseproblemer
 • Sprogproblemer
 • Sproglig dysfunktion
 • Perceptionsforstyrrelser
 • IQ gennemsnitligt 70-89
 • Generelle indlæringsproblemer.

En del børn med alvorlige alkoholskader udviser mange af disse problemer, men har ikke de specielle ansigtstræk. Disse børn er i alvorlig risiko for at blive overset som alkoholskadede og får derfor ikke den nødvendige hjælp.

Alkohol kan skade fosteret under hele graviditeten. Skadernes omfang og hvilke af barnets organer, det rammer, hænger sammen med i hvilken fase af graviditeten, alkoholen indtages, og hvor meget moderen drikker. Både det gennemsnitlige forbrug og hvor meget alkohol, der drikkes på en gang har betydning. Jo højere promille, jo større risiko for fosterskade.

Jeg kom til at drikke efter undfangelsen - hvad gør jeg nu?

Nogle kvinder kan have drukket alkohol meget tidligt i graviditeten, på et tidspunkt hvor de måske ikke var klar over, at de var gravide. I de fleste tilfælde vil det ikke få betydning for fosterets udvikling. Det afgørende er, at du ikke fortsætter med at drikke alkohol - for jo mindre alkohol, jo mindre risiko for skade. Det kan anbefales, at du taler med det lokale familieambulatoriuim, din læge eller din jordemoder om det.

For nogen kan det være svært at ophøre med at drikke alkohol. Det regionale familieambulatoriuim kan hjælpe dig med at stoppe med at drikke, hvis det er svært for dig.

Læs om landsdækkende familieambulatorier

Landsdækkende familieambulatorier 
Opdateret 15. maj 2013