×

5. Stop før 5 genstande ved samme lejlighed

 • Jo mere du drikker på en gang jo mere skader det dit helbred
 • Især unge skal være forsigtige, da deres hjerner er under udvikling og derfor særligt følsomme over for alkohol
 • Især unge, der drikker meget alkohol på en gang, har en stor risiko for uheld, ulykker og forgiftninger

Det er veldokumenteret, at det ikke kun er mængden men også drikkemønstret, der er afgørende for de skader man risikerer at få af alkohol. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man fordeler de 7/14 genstande hen over ugen. Den hjertebeskyttelse, som et meget lille alkoholforbrug formentlig giver for midaldrende og ældre aldersgrupper, forvandles til en skadelig effekt for hjertet, hvis der drikkes meget på en gang. For unge er der ingen hjertebeskyttende effekt. Det anbefales derfor, at ”stoppe før 5” genstande ved samme lejlighed fx en fest.

Unge er den gruppe, der har den største andel, der drikker over genstandsgrænsen. Unge drikker ofte meget på en gang og oplever derfor ofte problemer, ulykker og uheld, når de drikker. Unges hjerner er særligt følsomme over for alkohol. Ny forskning peger på, at unges hjerner påvirkes på flere måder med konsekvenser bl.a. for koncentration og hukommelse. Der er set forandringer i hjernen ved et alkoholforbrugsniveau på 20 genstande om måneden i 1-2 år. Disse skader bliver større, når der drikkes mere end 4-5 genstande ved en enkelt lejlighed.

Referencer

 • Paljarvi et al: Patterns of Drinking and fatal injury: a population-based follow-up study of Finnish Men, Society for the Study of Addiction 2005
 • Tolstrup et al: Drinking Pattern and Mortality in middle-aged men and women, Addiction 2004
 • Laatikainen et al: Increased mortality related to heavy alcohol intake pattern, J. epidemiol. Community health 2003
 • Rehm et al: Average volume of alcohol consumption, patterns of drinking, and all cause mortality: results from the US national Alcohol Survey, AM J Epidemiol. 2001
 • Alkoholforbrug i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed 2008
 • MULD 2000-2008
 • LM Sequeglia: The influence of Substance Use on Adolescent Brain development
 • Clinical EEG and Neuroscience, 2009
 • Duncan et al: Alcohol, Psychological Dysregulation and Adolescent Brain devel-opment. Alcoholism: Clinical and experimental Research 2008
 • Nagel et al: Reduced hippocampal volume among adolescents with alcohol use disorders without psychiatric comorbidity, Psychiatry Res. 2005

Nyttige links

Notat om Sundhedsstyrelsens alkoholudmeldinger

Sundhedsstyrelsens alkoholudmeldinger i kort form

Opdateret 21. august 2012