×

Alkohol

Stop før fem genstande - det betaler sig.

Sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om alkohol

  • Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred
  • Drik ikke alkohol for din sundheds skyld
  • Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd
  • Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14/21 om ugen
  • Stop før 5 genstande ved samme lejlighed
  • Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld
  • Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol

Børn og unge

  • Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol
  • Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe før 5 genstande ved samme lejlighed

Danskerne har et højt alkoholforbrug

Alkoholforbrug er relateret til 200 forskellige sygdomme.

De seneste tal viser:

I gennemsnit drikker danskere over 14 år 9,4 liter 100% ren alkohol om året (2013)

20,6 % danskere over 15 år drikker over lavrisikogrænsen for alkoholindtagelse (7/14 genstande ugentligt for henholdsvis kvinder og mænd) (2013)

8,5 % danskere over 15 år drikker over højrisikogrænsen for alkoholindtagelse (14/21 genstande ugentligt for henholdsvis kvinder og mænd) (2013)

122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer (2008)

140.000 danskere har udviklet alkoholafhængighed (2008)

Hjælp til alkoholproblemer

Kommunerne har ansvaret for forebyggelse og behandling af alkoholproblemer. Kontakt kommunen, hvis du har brug for råd og hjælp.

For alkoholbehandling, se Servicestyrelsens hjemmeside: tilbudsportalen.dk

Hjemkommunen kan oplyse, om kommunen dækker de økonomiske udgifter til et givent alkoholbehandlingstilbud.

Rådgivning

Hjælp og rådgivning om alkoholproblemer: hope.dk

Alkolinjen: 80200500 

Danskernes alkoholforbrug

Den nationale sundhedsprofil 2013

Alkoholforbrug i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, 2008
Kvantificering og karakteristik af storforbrugere og afhængige 

Danmarks Statistik - Statistikbanken

Alkohol i Danmark, Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik, 2008

Opdateret 12. maj 2016