×

Radioaktivitet

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) fungerer som strålebeskyttelsesmyndighed i medfør af radioaktivitetsloven.

Hovedopgaven er at sikre arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling.

Hvad er radioaktivitet?

Radioaktivt henfald er en fysisk proces, hvor atomkerner kommer af med overskudsenergi. Radioaktivitet er ikke et produkt af moderne teknik, men en fysisk proces som har eksisteret siden længe før vores solsystem blev til.

Et atom er den mindste kemiske bestanddel af et grundstof og består af en atomkerne omgivet af en sky af elektroner. Atomkernen består i sin tur af protoner og neutroner.

Antallet af protoner i kernen bestemmer om atomet er for eksempel et ilt-, guld- eller kulstofatom, dvs. hvilket grundstof atomet hører til. Atomer af det samme grundstof men med forskelligt antal af neutroner kaldes isotoper. I naturen er grundstofferne blandinger af forskellige isotoper. Mange isotoper er ustabile og derfor radioaktive, men de stabile isotoper af et stof er mere almindelige.

Man taler om stabile og ustabile atomkerner. Ustabile kerner bliver stabile ved at henfalde, ofte i flere led. Ved henfaldet udsender de ioniserende stråling (se nedenfor) og omdannes til et andet grundstof eller en anden isotop.

Radioaktive stoffer har forskellige halveringstider. Det er et mål for, hvor lang tid det tager, inden halvdelen af de ustabile kerner i et stof er henfaldet. Hvis halveringstiden er kort, betyder det, at antallet af ustabile kerner i stoffet mindskes hurtigt, men det siger ikke noget om selve strålingens egenskaber.


atom

Oversigt over kompetente myndigheder i EU medlemsstater

11. maj 2009

Strålingsguiden - generel information om stråling fra omgivelserne

Strålingsguiden
Opdateret 14. februar 2012