×

Myndighedsarbejde vedrørende strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) blev oprettet i 1961 som en del af Sundhedsstyrelsen. De overordnede rammer for opgaveløsning, drift og økonomi 
i Sundhedsstyrelsen - og dermed hos SIS - fastsættes af medicinaldirektøren i samarbejde med Sundhedsstyrelsens chefgruppe, hvori chefen for SIS indgår.

SIS' opgaver er overvejende af konkret faglig og administrativ karakter inden for lovgivningen om røntgenanlæg, radioaktive stoffer og atomanlæg. SIS er den eneste offentlige institution med overordnet ansvar for strålebeskyttelse og med faglig viden og kompetence på hele området. SIS refererer fagligt og ressortmæssigt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

SIS' opgaver omfatter primært:

  • regelfastsættelse
  • godkendelse af og tilsyn med røntgenanlæg og radioaktive stoffer
  • information og rådgivning over for forbrugere (arbejdstagere, institutioner, virksomheder, offentligheden og andre myndigheder)
  • standardisering
  • overvågning af stråleområdet.

SIS beskæftiger ca. 30 medarbejdere, omregnet til fuldtidsstillinger, inkl. 4 årsværk tilknyttet SIS' indtægtsdækkede virksomhed.

Formål og målsætninger for Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS)

Idet der samtidig tages hensyn til den ønskede nyttevirkning ved brug af ioniserende stråling, er det SIS' overordnede mål: 

  • at sikre at brugen af ioniserende stråling er berettiget, optimeret og kvalitetssikret, herunder at den medicinske anvendelse er effektiv
  • at forhindre akutte dødsfald og anden alvorlig akut skade forårsaget af ioniserende stråling
  • at forebygge og begrænse ioniserende strålings skadelige sene effekter. Hertil kommer, at SIS også skal tage hensyn til beskyttelse af dyr og miljø mod skadelige effekter af ioniserende stråling.

På denne baggrund er det SIS' opgave at sikre:

  • at intentionerne bag røntgenloven, radioaktivitetsloven, atomanlægsloven og EU-reguleringer opfyldes
  • et godt arbejdsmiljø i relation til eksponering af ioniserende stråling.

SIS

Kontakt

Kontakt Strålebeskyttelse

Døgnvagt (uheld) 44 94 37 73

Opdateret 7. juli 2016