×

Mobiltelefoni, trådløse netværk og anden ikke-ioniserende stråling

Radio- og mikrobølger udsendes fra blandt andet mobiltelefoner og trådløse netværk, og er eksempler på ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling. Sundhedsstyrelsen foretager ikke selv studier, målinger eller forskning omhandlende ikke-ioniserende stråling, men følger resultaterne af international forskning tæt. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler Sundhedsstyrelsen en række enkle forholdsregler, man kan følge for at reducere eksponeringen fra mobiltelefoner.

EM-spectrum

Elektromagnetisk stråling er en fællesbetegnelse for bølger, der overfører energi via svingende elektriske og magnetiske felter. Energien af elektromagnetisk stråling afhænger af bølgernes frekvens (et mål for bølgernes svingningshastighed), som man angiver i enheden Hertz (Hz). Ved 1 Hz forstår man 1 svingning per sekund, og ved en megahertz (MHz) er der 1 million svingninger per sekund. Jo højere bølgernes frekvens, des højere er den energi, der overføres.

Elektromagnetisk stråling omfatter alle naturligt forekommende såvel som menneskeskabte strålekilder, fra de lave frekvenser (højspænding, radiobølger, mikrobølger og lignende)  til de høje frekvenser (røntgen- og gammastråling). Figuren ovenfor illustrerer det elektromagnetiske spektrum, med udvalgte strålingskilder fremhævet.

Kategorien ikke-ioniserende stråling betegner den lavfrekvente og dermed lavenergetiske del af det elektromagnetiske spektrum.Oprettet 7. juli 2016