×

Standarddosimetri

Standarddosimetrilaboratoriet på SIS udfører kalibreringer og kontroller af dosimetre og håndholdte monitorer.

For dosimetre (ionkamre og DAP-metre), især til brug inden for stråleterapi og røntgendiagnostik, udføres akkrediterede kalibreringer mht. absorberet dosis i vand i Co-60 strålefelt. Laboratoriet er akkrediteret af DANAK, registreringsnummer 503 og arbejder efter ISO/IEC 17025.

For monitorer til strålebeskyttelse kontolleres mht. luft eller miljødosisækvivalenter med Cs-137.

Mere information og skema over strålekvaliteter kan læses i "Om Standarddosimetrilaboratoriet".

Spørgsmål og aftale om kalibrering og kontroller kan ske ved henvendelse til laboratoriet.

Info

Om Standarddosimetrilaboratoriet

Links

SSDL

NPL Dosimetry

DANAK

Opdateret 20. oktober 2014