×

Persondosimetri

Lovgivning

Regler om dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere kan læses i bekendtgørelse:

Dosisgrænser for ioniserende stråling er givet i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997

Fortolkning til ovenstående bekendtgørelse:

Retningslinjer for dosisovervågning af personer på billeddiagnostiske afdelinger og klinikker samt for personer på øvrige afdelinger på sygehuse

Dosisovervågning

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse tilbyder dosisovervågning af personer, der er omfattet af krav om lovpligtig dosisovervågning, jævnfør bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling. Laboratoriet er akkrediteret af DANAK, registreringsnummer 503, og arbejder efter ISO/IEC 17025. Der findes mere detaljeret information om de akkrediterede ydelser i nedenstående vejledning om helkropsdosimeter. 

For at kunne tilmelde personer til dosisovervågning er det nødvendigt, at I har oprettet en aftale om dosisovervågning. Læs mere om vilkår for dosisovervågning i denne vejledning: 

Vejledning for persondosimetri

Formularer

Aftalen indgås ved at udfylde og indsende formularen ’Opret aftale vedrørende dosisovervågning’ nedenfor. I får herefter tilsendt et kundenummer, som skal benyttes ved fremtidige henvendelser. 

Opret aftale vedrørende dosisovervågning

Er jeres virksomhed allerede tilmeldt, så har I et kundenummer og vil via formularen ’Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning’ nedenfor kunne foretage af- og tilmelding af personer samt indberette ændring i brug af de fremsendte dosimetre. Formularen kan ligeledes anvendes, hvis der er ændringer for jeres virksomhed, f.eks. ny leveringsadresse.

Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning

Vejledning

Information om helkropsdosimeter

Information om fingerdosimeter (på engelsk)

Information om neutrondosimeter (på engelsk)

Priser

Gældende priser kan findes i dette dokument: Priser for persondosimetri

Spørgsmål og kontakt

Har I yderligere spørgsmål til dosisovervågningen, så kontakt os venligst.

Kontaktinformation:

Persondosimetrilaboratorium
Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse
2730 Herlev
Mail: pl@sis.dk 
Tlf: 44 54 34 56
Fax: 72 22 74 21

Indberetning flypersonel

Ifølge Trafikstyrelsens bestemmelser skal alle danske luftfartsselskaber hvert år indberette oplysninger om antal stråleudsatte arbejdstagere opgjort i dosisintervaller til Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse. Indberetningsskema kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Opdateret 21. februar 2017