×

Døgnvagt og beredskab vedrørende strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) opretholder en døgnvagt, således at det hele døgnet er muligt at komme i kontakt med en sagkyndig inden for strålebeskyttelse.

Døgnvagtnummeret er: 44 94 37 73.

Døgnvagten retter sig primært mod ulykker og hændelser m.m. i forbindelse med medicinsk, industriel og forskningsmæssig brug af radioaktive stoffer og røntgenstråling samt ved transport af radioaktive stoffer (vedrørende atomulykker se nedenfor under det danske atomberedskab).

Ved opringning på døgnvagtnummeret vil man af en automatisk telefonsvarer blive bedt om at opgive navn, beskrive hvad opkaldet drejer sig om samt opgive telefonnummer, hvor man kan træffes. Den vagthavende vil herefter ringe tilbage inden for 15 minutter.

Den vagthavende vil kunne være behjælpelig med:

  • at vurdere situationen
  • at foretage/anvise målinger
  • at anvise lægehjælp
  • at rekvirere målehold fra de statslige beredskabscentre
  • at kontakte andre relevante institutioner/personer

Vejledning, hvis formål er at skabe grundlag for en sikker og hurtig indsats i forbindelse med uheld med radioaktive stoffer pdf (235 KB)

Det danske atomberedskab varetages af Beredskabsstyrelsen (Nukleart Beredskab).


Opdateret 21. februar 2017